Ontslag wegens disfunctioneren: Verbetertraject

Wilt u als werkgever een werknemer wegens disfunctioneren ontslaan, dan moet uw dossier optimaal op orde zijn. In dat verband is onder meer van belang, dat u de disfunctionerende werknemer de kans hebt gegeven zijn functioneren te verbeteren: een verbetertraject dus. Veel werkgevers zien weinig tot niets in zo’n verbetertraject, omdat het vertrouwen ontbreekt dat…