Kleine lettertjes en dekking op de (auto)verzekeringspolis

Bij het Klachtinstituut FinanciĆ«le Dienstverlening (Kifid) kunt u als consument terecht met een klacht over een financieel product, zoals een schadeverzekering. Zij beoordelen uw klacht, bemiddelen tussen u en de wederpartij en beslechten het geschil middels een bindend advies.   Op 13 december jl. behandelde de Geschillencommissie FinanciĆ«le Dienstverlening een geschil tussen een consument, wiens…