Is spugen mishandeling?

Volgens een recente uitspraak van de politierechter van de rechtbank Amsterdam kan spugen als mishandeling worden gekwalificeerd. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Bij spugen denk je niet direct aan mishandeling. In de rechtspraak wordt het gericht bespugen van een slachtoffer over het algemeen als belediging beschouwd. De rechtbank Amsterdam oordeelde in een zaak over een…