De vernieuwde Wet flexibel werken

Op 1 januari 2016 is de zogenaamde Wet Flexibel Werken in werking getreden. Deze wet verving de vroegere Wet Aanpassing Arbeidsduur waarmee de werknemer de werkgever kon vragen om de arbeidsduur te vermeerderen of verminderen. Wat is er gewijzigd ten opzichte van de vroegere Wet Aanpassing Arbeidsduur en wat zijn de gevolgen voor zowel werknemer als -gever? Onze advocaat arbeidsrecht Krommenie legt een en ander voor u uit.

Wijzigingen ten opzichte van de Wet Aanpassing Arbeidsduur

Aanpassing werktijden of arbeidsplaats

Als werknemer blijf je de mogelijkheid behouden om de werkgever te verzoeken om meer of minder te mogen werken. Bovendien zal de werknemer nu ook de werkgever kunnen verzoeken om de werktijden en/of de plaats van tewerkstelling te wijzigen.

Als werkgever ben je verplicht om het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of de werktijd in te willigen, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen dat niet mogelijk maken. De wetgever heeft een niet-limitatieve lijst opgesteld van dergelijke zwaarwegende bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld indien de wijziging ernstige problemen tot gevolg heeft op vlak van veiligheid, roostertechnische aard of bij ontoereikende personeelsbegroting. Deze bedrijfsbelangen kunnen niet worden ingeroepen indien het gaat om de aanpassing van de arbeidsplaats. Wil de werknemer met andere woorden van thuis uit werken dan zal je als werkgever steeds verplicht zijn om het verzoek in overweging te nemen en met de werknemer een grondig gesprek over te hebben.

Heeft u hulp nodig met uw Arbeidsrecht?

Voor alle facetten van het arbeidsrecht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw arbeidsrechtelijke belang als advocaat arbeidsrecht Krommenie!

Herziening van de beslissing

Als werkgever kan u uw beslissing nu ook herzien. Dit enkel indien het ging om een beslissing met betrekking tot de arbeidsduur en de arbeidsplaats (en dus niet met betrekking tot de werktijden). De beslissing kan worden herzien wegens (nieuwe) zwaarwegende bedrijfs- of dienstenbelangen. Ook hier zal de werkgever eerst overleg moeten plegen met de werknemer.

Wilt u meer weten betreffende dit onderwerp of  bent u op zoek naar een Advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht voor andere arbeidsrechtelijke, juridische uitdagingen?

Neem dan Contact met ons op. Onze advocaat arbeidsrecht is gevestigd in Krommenie. Onze advocaat is dan ook thuis binnen alle domeinen van het Arbeidsrecht en staat u graag ten dienst. Een afspraak of telefonisch consult is vrijblijvend.