Is spugen mishandeling?

Volgens een recente uitspraak van de politierechter van de rechtbank Amsterdam kan spugen als mishandeling worden gekwalificeerd. Dat is een opmerkelijke uitspraak. Bij spugen denk je niet direct aan mishandeling. In de rechtspraak wordt het gericht bespugen van een slachtoffer over het algemeen als belediging beschouwd. De rechtbank Amsterdam oordeelde in een zaak over een…

Mag de politie onbeperkt in mijn telefoon kijken?

De politie is vaak zeer geïnteresseerd naar de telefoon van een verdachte. Bijna iedereen heeft een smartphone. Met dat apparaat wordt soms nog wel gebeld, maar het is vooral een compacte draagbare computer. Smartphones bevatten daarmee een schat aan informatie voor de nieuwsgierige opsporingsambtenaar. Mag de politie eigenlijk wel onbeperkt grasduinen in het persoonlijke leven…

Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Werkgever en arbodienst zijn voortaan verplicht een basisovereenkomst te sluiten, waarin de wijze van  ondersteuning door de arbodienst wordt vastgelegd. In elk geval dient in de overeenkomst te worden opgenomen dat de bedrijfsarts: – elke werkplek kan bezoeken; – een eigen klachtprocedure heeft; – samenwerkt met belanghebbende werknemers…

Billijke vergoeding 2016

Volgens Minister Asscher betaalt de werkgever bij ontslag na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar alleen een transitievergoeding. Dat is een standaardvergoeding. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties is er ruimte voor een aanvullende billijke vergoeding. Dat gaat dan om gevallen waarin de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Na ruim een jaar WWZ lijkt de…

VOORSTELLEN AANPASSING WWZ

Minister Asscher stelt de Tweede Kamer voor de WWZ aan te passen om een aantal belangrijke knelpunten op te lossen. Transitievergoeding voor langdurig zieke werknemer Een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte eindigt heeft recht op een transitievergoeding. Werkgevers worden voortaan hiervoor gecompenseerd, althans de risico’s worden gespreid. Compensatie vindt plaats via…

WWZ, pro forma ontbindingen

De eerste gepubliceerde uitspraken over het nieuwe ontslagrecht gaan vooral over pro forma ontbindingen. Partijen maken dan afspraken over beëindiging van de arbeidsovereenkomst en vragen de kantonrechter die afspraken vast te leggen. Rechters blijken over het algemeen streng te toetsen aan de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Partijen die tegen een te korte termijn willen…