Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

In onze praktijk komen alle facetten van het arbeidsrecht aan bod. Wij begeleiden reorganisaties en adviseren over wijziging van arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen. Maar ook voor advies over beëindiging van een arbeidscontract bent u bij ons aan het juiste adres, inclusief eventueel daarbij van toepassing zijnde ontslagvergoedingen, zoals de transitievergoeding.

Lees meer over het Arbeidsrecht

Faillissementsrecht

Twee van onze advocaten worden door de rechtbank benoemd om als curator faillissementen af te wikkelen. Wij kunnen u helpen een faillissement aan te vragen of om juist verweer te voeren tegen een faillissementsaanvraag.

Lees meer over het Faillissementsrecht

Familierecht/Echtscheidingsrecht

Graag informeren wij u over uw positie op het gebied van (kinder)alimentatie, omgang, gezag en verdeling. Vervolgens bekijken wij met u of en hoe deze kwesties zoveel mogelijk in goed overleg met uw ex partner geregeld kunnen worden

Lees meer over het Familierecht

Huurrecht

Koster CS adviseert en procedeert geregeld over de huur van zowel bedrijfsruimte als woonruimte. Wij begeleiden het aangaan van overeenkomsten en het beëindigen van de relatie (opzegging, oplevering) zodat onduidelijkheden en conflicten achterwege blijven.

Lees meer over het Huurrecht

Ondernemingsrecht

Koster CS kan u adviseren bij het aangaan van contracten met uw handelspartners (opdrachtgevers/opdrachtnemers, leveranciers/afnemers, etc.). En als de relatie onverhoopt spaak loopt, adviseren wij u graag over de te nemen stappen, zoals opzegging, ontbinding, en het vorderen van schadevergoeding.

Lees meer over het Ondernemingsrecht

Juridisch advies

Snel gedegen juridisch advies nodig? Koster CS helpt grote en kleine ondernemers, ZZP’ers en particulieren met problemen op het gebied van ontslag, ontruiming, echtscheiding, erfenis, etc. Bent u ontslagen? Doet uw aannemer zijn werk niet goed? Betaalt uw klant niet. Of heeft uw nieuwe auto een gebrek? Bel Koster CS advocaten voor een snelle inschatting van uw juridische mogelijkheden.

Lees meer over ons juridisch advies

Erfrecht

Wordt u geconfronteerd met een nalatenschap en weet u niet goed wat te doen of ontstaat er conflict over de erfenis, raadpleeg Koster CS. Onze advocaten helpen u bij de keuze om de nalatenschap al dan niet te aanvaarden en adviseren bij de te nemen stappen om tot afwikkeling van de nalatenschap te komen, met inachtneming van de regels en met vermijding van financiële valkuilen. Kunnen conflicten niet in onderhandeling overleg opgelost worden dan staan wij u in rechte bij.