Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

In onze praktijk komen alle facetten van het arbeidsrecht aan bod. Wij begeleiden reorganisaties en adviseren over wijziging van arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen. Maar ook voor advies over beëindiging van een arbeidscontract bent u bij ons aan het juiste adres, inclusief eventueel daarbij van toepassing zijnde ontslagvergoedingen, zoals de transitievergoeding.

Lees meer over het Arbeidsrecht

Faillissementsrecht

Twee van onze advocaten worden door de rechtbank benoemd om als curator faillissementen af te wikkelen. Wij kunnen u helpen een faillissement aan te vragen of om juist verweer te voeren tegen een faillissementsaanvraag.

Lees meer over het Faillissementsrecht

Familierecht/Echtscheidingsrecht

Graag informeren wij u over uw positie op het gebied van (kinder)alimentatie, omgang, gezag en verdeling. Vervolgens bekijken wij met u of en hoe deze kwesties zoveel mogelijk in goed overleg met uw ex partner geregeld kunnen worden

Lees meer over het Familierecht

Huurrecht

Koster CS adviseert en procedeert geregeld over de huur van zowel bedrijfsruimte als woonruimte. Wij begeleiden het aangaan van overeenkomsten en het beëindigen van de relatie (opzegging, oplevering) zodat onduidelijkheden en conflicten achterwege blijven.

Lees meer over het Huurrecht

Ondernemingsrecht

Koster CS kan u adviseren bij het aangaan van contracten met uw handelspartners (opdrachtgevers/opdrachtnemers, leveranciers/afnemers, etc.). En als de relatie onverhoopt spaak loopt, adviseren wij u graag over de te nemen stappen, zoals opzegging, ontbinding, en het vorderen van schadevergoeding.

Lees meer over het Ondernemingsrecht

Juridisch Advies

Koster CS kan u met juridisch advies bijstaan in verschillende situaties. Wij kunnen u adviseren bij het maken van de juiste antwoord tijdens correspondentie of u opheldering/informatie geven bij het maken van ingrijpende beslissingen en moeilijke vraagstukken.

Lees meer over ons juridisch advies