Wat is Pauliana?

Wie schulden heeft, mag er in beginsel voor kiezen een bepaalde schuldeisers wel te betalen en andere niet. Maar soms kunnen andere schuldeisers achteraf bezwaar maken als zij in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld. Zij doen dan een beroep op ‘de Pauliana’ en proberen de betaling teruggedraaid te krijgen. De schuldeiser die voldoening kreeg, moet dan…