Strafrechtelijke beslagen

De politie kan om verschillende redenen goederen in beslag nemen. Vooruitlopend op ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen kan er bijvoorbeeld conservatoir beslag worden gelegd op waardevolle zaken, zoals auto’s, boten, geld en onroerend goed. Vooral het in beslag nemen van contant geld is de laatste tijd schering en inslag. Zelfs relatief kleine contante bedragen neemt…