Peildatum gemeenschap bij echtscheiding

De peildatum voor de vaststelling van de samenstelling en de omvang van de huwelijksgemeenschap is het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Wat op die dag in de gemeenschap zit, moet verdeeld worden. De datum van ontbinding is naar huidig recht de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek, als er daarna ook echtscheiding volgt (dat…