2021 nieuwe wetten

2021: nieuwe wetten

Aankomende 1 januari zullen er een aantal nieuwe wetten van kracht worden. Deze nieuwe wetten zijn zowel voor ons, als voor u van belang. In dit artikel leest u over de wetten die onder ‘Rechtsbescherming’ vallen.

Herziening beslag- en executierecht

Wanneer er een factuur niet betaald wordt, mag de schuldeiser actie ondernemen. Al mag het natuurlijk niet zo zijn dat een persoon geen kant meer op kan. Vandaar wordt de regelgeving omtrent het beslag- en executierecht herzien.

Deze wet wordt ingevoerd in drie verschillende stappen. Afgelopen 1 oktober is er al bepaald dat er geen beslag gelegd mag worden op bijvoorbeeld de inboedel van personen met schulden wanneer de opbrengsten lager zijn dan de kosten van de verkoop. Vanaf 1 januari 2021 is het dus ook niet meer mogelijk om op een gehele bankrekening beslag te leggen van iemand met schulden. Op deze manier kunnen mensen niet meer onder het bestaansminimum komen en houden deze personen nog geld over om enigszins rond te kunnen komen.

Faillissementen voorkomen Corona

Als gevolg van de coronacirsis zijn er veel bedrijven die niet op hun ‘gewone’ manier hun bedrijfsvoering en werkzaamheden kunnen voortzetten. Daardoor verwacht het ministerie van Justitie en Veiligheid dat veel bedrijven kampen met geldproblemen en misschien zelf failliet gaan. Om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders over het herstructureren van schulden, is er de Wet Homologatie Onderhands Akkoord.

Betalingsuitstel faillissementen Corona

Er is een betalingsuitstel regeling in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV opgenomen. Deze regeling gaat op 17-12-2020 al in. Een ondernemer kan een faillissement tegengaan door een betalingsuitstel aan te vragen bij de rechter. Dit kan wanneer een bedrijf in gevaar komt door de beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser. Tegen deze schuldeiser kunnen bedrijven dan een betalingsuitstel krijgen. Het is de bedoeling dat op deze manier tijdelijke voortbestaan problemen opgelost worden en er zo min mogelijk faillissementen voorkomen.

Schuldenbewind adviesrecht gemeenten

Om personen met grote schulden beter te kunnen ondersteunen, mogen gemeenten na een instelling van een beschermingsbewind de rechter advies geven over een passende oplossing. Hierbij kunt u denken aan een lichtere vorm van gemeentelijke schuldhulpverlening of aan het voortzetten van het schuldenbewind. Staatssecretaris Van ‘t Wout van SZW heeft onder andere voor het mogelijk maken van deze wet gezorgd. Personen met grote schulden krijgen nu een passende vorm van ondersteuning als gevolg van het adviesrecht voor gemeenten.

Samenwerking rechtbanken

Rechtzoekenden kunnen sneller geholpen worden wanneer gerechtshoven en rechtbanken elkaar makkelijker helpen bij een gebrek aan zittingscapaciteit. De zittingsplaatsen in de concentratie rechtbanken in Oost-Brabant, Overijssel, Rotterdam en Amsterdam worden aangewezen als elkaar zittingsplaatsen. Op deze manier kan capaciteit en aanbod snel samen komen en op elkaar worden afgestemd. Voorbeelden van zaken die worden behandeld in deze rechtbanken zijn gespecialiseerde strafzaken als terrorisme, fraude en milieucriminaliteit. De zittingsplaatsen van andere gerechten worden gebruikt voor andere soorten zaken. Deze zaken hoeven dan niet meer worden overgedragen.