In onze praktijk komen alle facetten van het arbeidsrecht aan bod. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Wij begeleiden werkgevers bij reorganisaties en adviseren hen over wijziging van arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen. Maar ook over advies over beëindiging van een arbeidscontract bent u bij ons aan het juiste adres, inclusief eventueel daarbij van toepassing zijnde ontslagvergoedingen, zoals de transitievergoeding.

En hoe te handelen als een werknemer disfunctioneert? Sinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid is beëindiging van de arbeidsrelatie met een disfunctionerende werknemer lastiger geworden, maar zeker niet onmogelijk. De opbouw van een goed dossier is daarbij cruciaal. Onderdeel van zo’n dossier is in ieder geval het doorlopen van een verbetertraject. Ook over deze items dienen wij u graag van advies.

Ook (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers kunnen voor complexe problematiek zorgen. Wij begeleiden ondernemers gedurende het gehele traject dat met zieke werknemers wordt doorlopen. Zorg daarbij dat u er op tijd bij bent, zeker als het gaat om een arbeidsconflict. Zo voorkomt u juridische missers.

Maar ook werknemers kunnen bij Koster cs terecht. Stel bijvoorbeeld: uw werkgever is van mening dat u uw werk niet naar behoren verricht: disfunctioneren dus. Uw werkgever geeft aan over te gaan tot het opbouwen van een dossier. Al snel daarna ontvangt u een eerste brief van uw werkgever. Het is dan altijd verstandig dat u schriftelijk op zo’n brief reageert. Koster cs kan u daarbij behulpzaam zijn. Als dat nodig is, treden wij graag voor u op de voorgrond. Maar in veel gevallen adviseren wij (aanvankelijk) op de achtergrond, zodat uw werkgever niet merkt dat u een advocaat in de arm hebt genomen. Zo kan een dreigend ontslag vaak worden voorkomen.

Of uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Het is altijd raadzaam zo’n vaststellingsovereenkomst juridisch te laten toetsen, onder meer in verband met uw WW-rechten. De daaraan verbonden kosten worden in veel gevallen vergoed door de werkgever.

En ten slotte kan Koster cs u bijstaan bij problemen over pensioenen, reorganisatie en cao’s.

Ik sta u graag te woord.

André Feringa is als docent arbeidsrecht verbonden aan hogeschool Avans+. Daarnaast verzorgt hij op maat gemaakte, en dus helemaal op uw organisatie toegesneden, incompany trainingen in het arbeidsrecht, zowel voor HRM-medewerkers als voor managers. Veel gevraagde trainingen gaan bijvoorbeeld over disfunctionerende medewerkers en dossiervorming, ontslagrecht en de zieke medewerker.