Advocaat arbeidsrecht Zaanstad

Arbeidsrecht in Zaanstad

Koster CS staat voor resultaten door praktisch juridisch advies waarmee u verder kunt en zo nodig een stevige strijd in de rechtszaal.
Wij begeleiden en adviseren zowel werkgevers als werknemers in verband met o.a. reorganisatie, wijziging van arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen. Ook voor advies voor beëindiging van een arbeidscontract bent u bij ons aan het juiste adres, inclusief eventueel daarbij van toepassing zijnde ontslagvergoedingen, zoals de transitievergoeding. Als u op zoek bent naar een advocaat arbeidsrecht in Zaanstad bent u bij ons aan het juiste adres. 

arbeidsrecht

Wat u kunt verwachten van het adviesproces bij Koster CS

Op de eerste afspraak nemen we de tijd om te inventariseren wat uw (rechts)positie is, wat u wilt bereiken en op welke manieren uw doelen gerealiseerd kunnen worden, met inachtneming van de risico’s en de te verwachte kosten en baten. Dan bedenken we in overleg de beste strategie en gaan tot uitvoering daarvan over. Onderweg stemmen we de te maken stappen af en stellen we de strategie zo nodig bij.

Onze advocaten zijn goed bereikbaar, als het spannend wordt ook buiten kantooruren. Besprekingen worden gevoerd wanneer u dat uitkomt.

Koster CS advocaten en het Arbeidsrecht

In onze praktijk komen alle facetten van het arbeidsrecht aan bod. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Onze advocaat arbeidsrecht kan je inzetten bij de toepassingen van het arbeidsrecht op:

Voorkom juridische missers m.b.t. arbeidsrecht

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het beëindigen van arbeidsrelaties lastiger geworden. Dat geldt met name voor disfunctionerende werknemers: recente cijfers wijzen uit, dat meer dan 50% van bij de kantonrechter wegens disfunctioneren ingediende ontbindingsverzoeken wordt afgewezen. Zo’n afwijzing valt te voorkomen door goede dossieropbouw. Het opstarten en uitvoeren van een verbetertraject is daarbij cruciaal. Een verbetertrajact moet bovendien periodiek schriftelijk worden geëvalueerd. De arbeidsrechtadvocaten van Koster CS zijn hierin gespecialiseerd en staan u bij met deskundig advies. Ook langdurig arbeidsongeschikte werknemers kunnen in uw bedrijf voor problemen zorgen, met name als sprake is van een arbeidsconflict. Met het inschakelen van onze arbeidsrechtsadvocaten grijpt u op tijd in en komt u niet voor juridische missers te staan.

Koster CS geeft ook juridisch advies aan werknemers

Ook voor werknemers staan de advocaten van Koster CS klaar. Stel bijvoorbeeld: uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert. Dan zal uw werkgever vermoedelijk gaan werken aan dossieropbouw. Meestal betekent dat concreet, dat u een brief van uw werkgever ontvangt. Het is beslist verstandig om op zo’n brief direct schriftelijk te reageren. Koster cs helpt u bij het opstellen van een juridisch juiste brief. Dat kan zowel door te adviseren op de voorgrond, als op de achtergrond. Bij advies op de achtergrond is voor uw werkgever niet zichtbaar dat u wordt bijgestaan door een advocaat. Ook als sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan Koster CS u bijstaan door het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst: belangrijk in het kader van uw WW-aanvraag. Hebt u een (sluimerend) arbeidsconflict? Aarzel dan niet en neem in een vroeg stadium contact op met de arbeidsrechtsadvocaten van Koster CS. Wij kunnen uw zaak dan zo sterk mogelijk maken!

Reorganisatie met een arbeidsrechtadvocaat

Reorganisatie is vaak een complex proces. Een goed uitgevoerd voortraject is hierbij cruciaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adequate en actuele functieomschrijvingen; die zijn voor het UWV van groot belang om te kunnen beoordelen wanneer sprake is van uitwisselbare functies. Bij verval van arbeidsplaatsen onderzoekt het UWV bovendien kritisch, of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om de betrokken werknemers te herplaatsen, al dan niet na scholing of bijscholing.

Arbeidsvoorwaarden laten opstellen

Arbeidsvoorwaarden kunnen door werkgevers in principe niet eenzijdig worden gewijzigd. Dat is alleen anders in zeer uitzonderlijke gevallen. Een praktijkvoorbeeld: tussen een werkgever en een disfunctionerende werknemer wordt een verbetertraject afgesproken. Dat verbetertraject wordt correct uitgevoerd, maar leidt niet tot verbetering in het functioneren van de werknemer. Onder omstandigheden kan het dan zo zijn, dat de werknemer zal moeten instemmen met het accepteren van een andere functie, die kennelijk beter past bij zijn kennis en/of bekwaamheden.

Bepalen ontslagvergoeding

Als een arbeidsrelatie minimaal 24 maanden heeft geduurd, heeft de werknemer bij beëindiging van die arbeidsrelatie bijna altijd recht op de wettelijke transitievergoeding, als de arbeidsrelatie wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Maar ook als het initiatief tot beëindiging van de arbeidsrelatie bij de werknemer ligt, heeft de werknemer soms recht op de transitievergoeding. Daarvoor is vereist, dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van de werkgever. En andersom: in geval van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer verliest de werknemer zijn recht op de wettelijke transitievergoeding.

Incompany trainingen Arbeidsrecht

Koster CS verzorgt ook incompany trainingen op het gebied van het arbeidsrecht. De inhoud van zo’n training wordt op voorhand met u afgestemd en kan heel divers zijn. Voorbeelden: disfunctionerende werknemers en adequate dossiersopbouw, ziekteverzuim en langdurig arbeidsongeschikte werknemers, ontslagrecht en concurrentiebedingen.

Concurrentiebedingen

Een in juridisch opzicht sterk concurrentiebeding is altijd maatwerk. In sommige gevallen is een zwaar op de werknemer drukkend concurrentiebeding niet noodzakelijk, omdat kan worden volstaan met een geheimhoudingsverklaring en/of een lichtere vorm van het concurrentiebeding: het relatiebeding. Aan een concurrentiebeding dat is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, worden nóg zwaardere eisen gesteld. Zo’n beding is alleen rechtsgeldig, als het is voorzien van een schriftelijke motivering van de werkgever, waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen van de werkgever. De arbeidsrechtadvocaten van Koster CS staan werkgevers bij bij het opstellen van concurrentiebedingen en toetsen daarnaast concurrentiebedingen voor werknemers. Onze advocaten kunnen zo nodig de kantonrechter inschakelen om het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

Beëindigen van arbeidscontracten

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is beëindiging van arbeidscontracten in het algemeen lastiger geworden dan voordien. Er bestaat nog maar een beperkt aantal wettelijk toegestane ontslaggronden. Voor een aantal ontslaggronden gelden bovendien aanvullende wettelijke vereisten. Een praktijkvoorbeeld: ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie is uitsluitend mogelijk, als de werkgever aantoont dat hij van zijn kant er alles aan heeft gedaan om de arbeidsrelatie met de werknemer in kwestie weer werkzaam te maken, bijvoorbeeld door mediation in te zetten. Belangrijk is bovendien, dat de verschillende wettelijke ontslaggronden niet gecombineerd kunnen worden. Het is dus zaak om tijdig de juiste ontslaggrond en de daarbij behorende route te kiezen.

Gebruik maken van een advocaat arbeidsrecht in Zaanstad.

Heeft u een zakelijk juridisch geschil of conflict en bent u op zoek naar goede advocatuur? Informeer dan eens naar de diensten van Koster CS, dat u met gedegen juridisch advies bijstaat. Koster CS voorziet u van praktisch juridisch advies waarmee u verder kunt. Indien nodig wordt er voor u een stevige strijd gevoerd in de rechtszaal. Ook in de particuliere sferen staat Koster CS u bij met juridische adviezen. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingen of alimentaties. Een goede advocaat arbeidsrecht Zaanstad vindt u dan ook bij Koster CS dat altijd een oplossing voor u vindt.

Een gedegen arbeidsrecht advocatenkantoor in de regio Zaanstad.

Ook in de particuliere sferen verleent Koster CS met enige regelmaat juridisch advies. Juridische conflicten omtrent alimentatie, gezag en verdeling worden op een professionele wijze voor u opgelost. Dit alles met uw wensen en behoeften als uitgangspunt. Een advocaat arbeidsrecht Zaanstad voor uw persoonlijke kwesties vindt u dan ook bij Koster CS. Dat procedeert en adviseert ook regelmatig over bedrijfs- en woonruimtes die gehuurd worden. U kunt een professionele begeleiding verwachten bij zowel het aangaan als het beëindigen van contracten. Conflicten en onduidelijkheden blijven op deze manier achterwege.

Gebruik maken van een advocaat arbeidsrecht Zaanstad

Voor vele facetten in het recht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw juridische belang als advocaat arbeidsrecht Zaanstad!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.