Advocaat erfrecht

Wordt u geconfronteerd met een nalatenschap, weet u niet goed wat te doen of ontstaat er conflict over de erfenis, raadpleeg Koster CS. Wij helpen u beslissen of en hoe u de erfenis aanvaardt. En wij adviseren u bij de te nemen stappen om de erfenis af te wikkelen met inachtneming van de regels en met vermijding van juridische en financiële valkuilen.

Wilsrechten

Als een ouder na het overlijden van de andere ouder wil hertrouwen, kunnen de kinderen uit het eerste huwelijk wilsrechten inroepen om te voorkomen dat

Lees verder »

De legitieme portie

Ieder kind heeft aanspraak op een gedeelte van de waarde van de nalatenschap van zijn ouder. Dat geldt ook voor een onterfd kind en voor

Lees verder »