Advocaat erfrecht

Advocaat erfrecht

Wordt u geconfronteerd met een nalatenschap, weet u niet goed wat te doen of ontstaat er conflict over de erfenis, raadpleeg Koster CS. Wij helpen u beslissen of en hoe u de erfenis aanvaardt. En wij adviseren u bij de te nemen stappen om de erfenis af te wikkelen met inachtneming van de regels en met vermijding van juridische en financiële valkuilen.

erfrecht

Wat u kunt verwachten van het adviesproces bij Koster CS?

Op de eerste afspraak nemen we de tijd om te inventariseren wat uw (rechts)positie is, wat u wilt bereiken en op welke manieren uw doelen gerealiseerd kunnen worden, met inachtneming van de risico’s en de te verwachte kosten en baten. Dan bedenken we in overleg de beste strategie en gaan tot uitvoering daarvan over. Onderweg stemmen we de te maken stappen af en stellen we de strategie zo nodig bij.

Onze advocaten zijn goed bereikbaar, als het spannend wordt ook buiten kantooruren. Besprekingen worden gevoerd wanneer u dat uitkomt.

Waar kan onze advocaat erfrecht u mee helpen?

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Wanneer u aanmerking heeft op een erfenis dan kunt u er zelf voor kiezen of u deze erfenis aanvaard of verwerpt. In sommige gevallen is het verwerpen van de erfenis een betere keuze dan het aanvaarden van de erfenis. Dit heeft in de meeste gevallen fiscale redenen. Twijfelt u of u een erfenis moet aanvaarden of verwerpen? Neem dan contact op met Koster CS.

Verdeling erfenis

Wanneer er een naaste komt te overleden komt daar veel bij kijken. Niet iedereen heeft een levenstestament laten opstellen. Is dit het geval, dan geldt de wettelijke verdeling voor de erfenis. Doordat het verdelen van een erfenis een ingewikkelde en emotioneel proces kan zijn is het raadzaam om een erfrecht advocaat in te schakelen. 

Kindsdeel

Overweegt u uw kindsdeel van de erfenis op te eisen bij het overlijden van één van uw ouders? Dit kan een lastige situatie zijn en is een probleem waar veel mensen mee zitten. Als kind heeft u recht op een deel van de erfenis maar er moet ook rekening gehouden worden met langstlevende partner  van de overledene.  Zit u met vragen over het kindsdeel? U kunt hier contact opnemen met de advocaten van Koster CS.

Nietig verklaren testament

Bent u het niet eens met het testament van de overledene dan kunt u er voor kiezen om het testament nietig te laten verklaren. Hoewel veel mensen zeggen dat een testament besluitend is, zijn er verschillende gronden waarop de rechter kan bepalen dat de erflater niet in staat was om zijn laatste wil te bepalen. 

Legitieme portie

Bent u als kind onterft? Dan wilt dit niet zeggen dat u geen aansprak meer heeft op (een deel van) de nalatenschap. De legitieme portie  is dan ook een van de wettelijke rechten die het mogelijk maakt om tegen de wil van het testament in te gaan en aanspraak te maken op de nalatenschap. Alleen naaste bloedverwanten kunnen aanspraak maken op ene legitieme portie.

Actuele artikelen:
wilsrechten
Erfrecht

Wilsrechten

Als een ouder na het overlijden van de andere ouder wil hertrouwen, kunnen de kinderen uit het eerste huwelijk wilsrechten inroepen om te voorkomen dat

Lees verder »
legitieme portie
Erfrecht

De legitieme portie

Ieder kind heeft aanspraak op een gedeelte van de waarde van de nalatenschap van zijn ouder. Dat geldt ook voor een onterfd kind en voor

Lees verder »