Koster CS heeft veel kennis en ervaring in het faillissementsrecht. Bas Biezen wordt door de rechtbank benoemd om als curator faillissementen af te wikkelen. Wij kunnen u helpen een faillissement aan te vragen of om juist verweer te voeren tegen een faillissementsaanvraag, bij de rechtbank of in appel dan wel verzet bij het gerechtshof.

Ook staan wij ondernemingen in zwaar weer bij om continuïteit van de activiteiten te bewerkstelligen, bijvoorbeeld via een doorstart of middels een crediteurenakkoord. Wij treden verder op voor bestuurders die door curatoren of schuldeisers worden aangesproken. En wij staan crediteuren bij in discussies met de curator of met de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde. Wordt u geconfronteerd met het faillissement van een contractpartij dan kunnen onze advocaten u helpen de schade te beperken, uw aanspraken zoveel mogelijk veilig te stellen en uw eigendommen geretourneerd te krijgen. Wil de curator rechtshandelingen vanwege vermeende Pauliana vernietigen, zodat u van de nadien gefailleerde partij verkregen zaken of gelden aan in de boedel zou moeten teruggeven, dan staan wij u graag bij met onze over een periode van vele jaren in legio zaken opgebouwde expertise op dat gebied.

Wij staan u graag te woord.

Verscheidene van onze advocaten zijn gespecialiseerd in het faillissementsrecht. U kunt contact met ons opnemen en vragen naar Bas Biezen of Marianne Smit. Bent u overdag niet in de gelegenheid om contact op te nemen? Wij vinden het geen probleem om na werktijd vrijblijvend telefonisch contact met u op te nemen.