Advocaat faillissementsrecht

Wij staan ondernemingen in zwaar weer bij om continuïteit van de activiteiten te bewerkstelligen, bijvoorbeeld via een doorstart of middels een crediteurenakkoord. Verder treden wij op voor bestuurders die door curatoren of schuldeisers worden aangesproken. En wij staan crediteuren bij in discussies met de curator of met de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde. Wordt u geconfronteerd met het faillissement van een contractpartij dan kunnen onze advocaten u helpen de schade te beperken, uw aanspraken zoveel mogelijk veilig te stellen en uw eigendommen terug te krijgen. Wil de curator rechtshandelingen vanwege vermeende Pauliana vernietigen, zodat u van de nadien gefailleerde partij verkregen zaken of gelden aan de boedel zou moeten teruggeven, dan staan wij u graag bij met onze over een periode van vele jaren in legio zaken opgebouwde expertise op dat gebied.

Bas Biezen is gespecialiseerd in het faillissementsrecht.

Bent u overdag niet in de gelegenheid om contact op te nemen? Het is geen probleem om na werktijd vrijblijvend telefonisch contact met u op te nemen.

Doorstart

Verkeert uw onderneming in zwaar weer, zijn de activiteiten (deels) wel levensvatbaar maar drukt de schuldenlast te zwaar op de beschikbare middelen dan zijn er

Lees verder »

Verzet tegen faillietverklaring

Als de schuldenaar wiens faillissement is verzocht, niet op de faillissementszitting verschijnt, verklaart de rechtbank hem -aangenomen dat het verzoekschrift deugdelijk is- bij verstek failliet.

Lees verder »

Akkoord

Een faillissement of een wettelijke schuldsanering kan eindigen doordat de schuldenaar een akkoord sluit met zijn schuldeisers. Als de schuldenaar een akkoord aanbiedt, de schuldeisers

Lees verder »

De Beklamel-norm

Als de bestuurder van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij weet of moet begrijpen, dat de

Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders die hun taak onbehoorlijk vervullen, lopen het risico van aansprakelijkheid voor schulden van de rechtspersoon waarvan zij de directie uitmaken. Niet alleen de statutair

Lees verder »