Advocaat faillissementsrecht

Wij staan ondernemingen in zwaar weer bij om continuïteit van de activiteiten te bewerkstelligen, bijvoorbeeld via een doorstart of middels een crediteurenakkoord. Verder treden wij op voor bestuurders die door curatoren of schuldeisers worden aangesproken. En wij staan crediteuren bij in discussies met de curator of met de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde. Wordt u geconfronteerd met het faillissement van een contractpartij dan kunnen onze advocaten u helpen de schade te beperken, uw aanspraken zoveel mogelijk veilig te stellen en uw eigendommen terug te krijgen. Wil de curator rechtshandelingen vanwege vermeende Pauliana vernietigen, zodat u van de nadien gefailleerde partij verkregen zaken of gelden aan de boedel zou moeten teruggeven, dan staan wij u graag bij met onze over een periode van vele jaren in legio zaken opgebouwde expertise op dat gebied.

Bas Biezen is gespecialiseerd in het faillissementsrecht.

Bent u overdag niet in de gelegenheid om contact op te nemen? Het is geen probleem om na werktijd vrijblijvend telefonisch contact met u op te nemen.

Eigendomsvoorbehoud

Bij een eenvoudige verkoop betaalt de koper de koopprijs en levert verkoper de zaak. De verkoper krijgt zijn geld en de koper krijgt de zaak.

Lees verder »

Wat is Pauliana?

Wie schulden heeft, mag er in beginsel voor kiezen een bepaalde schuldeisers wel te betalen en andere niet. Maar soms kunnen andere schuldeisers achteraf bezwaar

Lees verder »

Recht van reclame

Naast een beroep op eigendomsvoorbehoud kan een leverancier een beroep doen op het recht van reclame om niet betaalde zaken van zijn afnemer terug te

Lees verder »

Wat is een faillissement?

Een faillissement is een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar. Het uitgangspunt is dat de door de rechtbank aangewezen curator het vermogen van de gefailleerde te gelde maakt ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Maar de wet trekt bepaalde schuldeisers voor. Pand- en hypotheekhouders kunnen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is, voor zover de wet daar niet weer een uitzondering op maakt ten behoeve van de belastingdienst.

Lees verder »