Advocaat personen- en familierecht

Graag informeren wij u over uw positie op bijvoorbeeld het gebied van (kinder)alimentatie, omgang, gezag, het ouderschapsplan, verdeling dan wel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en aansprakelijkheden tussen de (ex) partners en jegens schuldeisers. Vervolgens bekijken wij met u of en hoe deze kwesties zoveel mogelijk in goed overleg met uw ex partner geregeld kunnen worden. En waar nodig, procederen onze familierechtspecialisten over deze onderwerpen. Koster CS hielp al vele cliënten met (eenzijdige en gezamenlijke) echtscheidingsverzoeken en het voeren van verweer. Waar kinderen in het geding zijn, stellen wij hun belangen voorop. Bij verdelingsvraagstukken en als partneralimentatie aan de orde is, besteden wij ook aandacht aan de fiscale gevolgen.

familierecht

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan!

Bel ons voor een afspraak en kom langs om samen uw probleem in kaart te brengen en de mogelijke oplossingen te bespreken. Dan stippelen we een plan uit om de beste uitkomst te bereiken. Vanzelfsprekend komen de kosten daarbij ook aan de orde, zodat u afgewogen keuzes kunt maken over de te ondernemen acties.

  • Meesters in Recht
  • Gerenommeerd kantoor
  • Verbonden als docenten aan hogescholen.
Bas Biezen en Jaap de Dood zijn ervaren advocaten in het familierecht. Wij hebben een breed scala aan cliënten geholpen met passende oplossingen. Bent u overdag niet in de gelegenheid om contact met ons op te nemen? Wij vinden het geen enkel probleem om na werktijd vrijblijvend telefonisch contact met u op te nemen.

Wat u kunt verwachten van het adviesproces bij Koster CS?

Op de eerste afspraak nemen we de tijd om te inventariseren wat uw (rechts)positie is, wat u wilt bereiken en op welke manieren uw doelen gerealiseerd kunnen worden, met inachtneming van de risico’s en de te verwachte kosten en baten. Dan bedenken we in overleg de beste strategie en gaan tot uitvoering daarvan over. Onderweg stemmen we de te maken stappen af en stellen we de strategie zo nodig bij.

Onze advocaten zijn goed bereikbaar, als het spannend wordt ook buiten kantooruren. Besprekingen worden gevoerd wanneer u dat uitkomt.

Voorlopige voorzieningen
Familierecht

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure duurt maanden. De rechtbank kan voor de duur van het geding alvast wat voorlopige beslissingen nemen, zogeheten voorlopige voorzieningen, bijvoorbeeld over de vraag

Lees verder »
Scheiding van tafel en bed
Familierecht

Scheiding van tafel en bed

Gehuwden die het samenleven willen beëindigen maar terugschrikken voor een formele echtscheiding, kunnen de rechtbank vragen om de scheiding van tafel en bed uit te

Lees verder »
ouderlijk gezag
Familierecht

Ouderlijk gezag

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen de echtelieden / geregistreerd partners automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die zij krijgen of adopteren. En de

Lees verder »
pensioen
Familierecht

Pensioenverevening

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Tenzij

Lees verder »
vechtscheiding
Familierecht

Vechtscheiding

Geregeld wordt er in de media gesproken over zogeheten vechtscheidingen en de al dan niet vermeende toename daarvan. Niet elke scheiding die enigszins tumultueus verloopt,

Lees verder »