Afwikkeling van een nalatenschap door een vereffenaar

Afwikkeling van een nalatenschap door een vereffenaar

Onder meer als een erfenis door een of meer van de erfgenamen onder voorrecht van boedelbeschrijving (‘benificiair’) is aanvaard, kan de rechtbank op verzoek van een erfgenaam of een andere belanghebbende een vereffenaar benoemen. Ook als het de erfgenamen of de eventuele executeur maar niet lukt de nalatenschap af te wikkelen, is het mogelijk een vereffenaar te laten aanstellen. Zo kan voorkomen worden dat de afwikkeling van de nalatenschap onnodig voortsleept.

De onafhankelijke vereffenaar zorgt ervoor dat de nalatenschap volgens de regels van de wet eerlijk en voortvarend wordt afgewikkeld. De wet geeft de vereffenaar bevoegdheden om ook als er erfgenamen dwarsliggen tot resultaten te komen. Uiteraard moet de vereffenaar zich daarbij jegens de erven en de toezichthoudende rechter verantwoorden.

Koster cs advocaten kan u helpen bij een verzoek om benoeming van een vereffenaar. En Bas Biezen kan optreden als vereffenaar, ook ingeval er sprake is van een negatieve boedel.

Schiet de afwikkeling van een nalatenschap maar niet op, neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek over de manieren waarop er voortgang in de afwikkeling gebracht kan worden.

Zit u met een erfenis kwestie? Huur Koster CS in al erfrecht advocaat.

Laatste update april 2021