akkoord

Akkoord

Een faillissement of een wettelijke schuldsanering kan eindigen doordat de schuldenaar een akkoord sluit met zijn schuldeisers.

Als de schuldenaar een akkoord aanbiedt, de schuldeisers het voorstel aannemen en de rechtbank het goedkeurt (‘homologeert’) dan wordt de resterende schuld na uitvoering van het akkoord kwijtgescholden.

Doorgaans wordt een akkoord aangeboden met geld van een derde. Een akkoord is voor schuldeisers de moeite waard als zij op die manier op relatief korte termijn deelbetaling krijgen terwijl zij anders waarschijnlijk uiteindelijk niets of veel minder zullen ontvangen.

Om een akkoord te realiseren, hoeven niet alle schuldeisers ermee in te stemmen. Als meer dan de helft van de concurrente schuldeisers, die samen meer dan de helft van de totale concurrente vorderingen vertegenwoordigen, voor het akkoord stemt, kan het akkoord tot stand komen. De schuldeisers die niet stemmen of (in minderheid) tegenstemmen, worden dan ook door het akkoord gebonden.

De stemming over het akkoordvoorstel gebeurt op de rechtbank, maar de schuldeisers hoeven daar niet per se bij te zijn; zij kunnen de (advocaat van) de schuldenaar een volmacht geven om voor het akkoord te stemmen.

De preferente schuldeisers hoeven geen genoegen te nemen met minder dan het volle pond. Maar vaak zijn preferente schuldeisers als de belastingdienst en het UWV bereid genoegen te nemen met twee keer het percentage dat de concurrente schuldeisers ontvangen.

En uiteraard moet de schuldenaar ervoor zorgen dat ook de kosten van het faillissement / de schuldsanering gedekt worden.

Zo biedt het akkoord een oplossing waarbij de schuldeisers ten minste een deel van hun geld krijgen en de schuldenaar van zijn anders onoplosbare schulden afkomt.

Dreigt faillissement of is uw faillissement uitgesproken, neem dan snel contact op met Bas Biezen om te bezien hoe u er met zo min mogelijk kleerscheuren vanaf kunt komen.

Laatste update april 2021