Artikelen over Algemeen

Proces-verbaal van zitting en dwingende bewijskracht

In een procedure is het van groot belang hoe de bewijslast is verdeeld; wie dient wat te bewijzen? En welke bewijskracht hebben de beschikbare bewijsmiddelen? De verklaring van een partijgetuige heeft bijvoorbeeld in de regel weinig bewijskracht. Stukken die veel bewijskracht hebben, zijn een notariële akte en een proces-verbaal van

Lees verder »
Vrijblijvend juridisch advies gesprek

Vrijblijvend juridisch adviesgesprek

Heeft u een juridisch probleem? Bel ons en kom langs voor een vrijblijvend juridisch adviesgesprek. Dan bekijken we met een kop koffie hoe het probleem aangepakt kan worden en voorzien we u van advies. Daarna kunt u beslissen of u onze hulp kunt gebruiken. Als dit inderdaad het geval is

Lees verder »
dwangsom

Dwangsommen

Dwangsommen zijn een effectief middel om ervoor te zorgen dat een wederpartij daadwerkelijk doet wat de rechter heeft bepaald. De rechter kan een (rechts)persoon veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval niet wordt voldaan aan de hoofdveroordeling als die hoofdveroordeling tenminste een verplichting inhoudt om iets te doen

Lees verder »
Hond

Aansprakelijkheid voor dieren

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. De bezitter is meestal de eigenaar van het dier. Wordt het dier in de uitoefening van een bedrijf gebruikt dan rust de aansprakelijkheid op degene die het bedrijf uitoefent. Heeft u bijvoorbeeld een paard op de

Lees verder »

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee het ene een erf (het dienende erf) ten bate van het heersende erf is bezwaard. De eigenaar van het dienende erf moet bijvoorbeeld dulden dat de buurman over zijn grond loopt of dat de buurman eroverheen rijdt om diens eigen erf te bereiken of

Lees verder »

Kleine lettertjes en dekking op de (auto)verzekeringspolis

Bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kunt u als consument terecht met een klacht over een financieel product, zoals een schadeverzekering. Zij beoordelen uw klacht, bemiddelen tussen u en de wederpartij en beslechten het geschil middels een bindend advies.   Op 13 december jl. behandelde de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een

Lees verder »

Billijke vergoeding

Het is de bedoeling dat alleen in uitzonderlijke gevallen ruimte is voor een billijke vergoeding naast de transitievergoeding. De drempel is hoog. Alleen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgevers is er ruimte voor een billijke vergoeding.

Lees verder »