Nieuwe regering pakt knelpunten WWZ aan

De nieuwe regering belooft een aantal knelpunten van de WWZ aan te pakken. Volgens de WWZ is sprake van een redelijke grond voor ontslag als aan alle vereisten van een specifieke ontslaggrond is voldaan. Een stapeling van onvoldragen ontslaggronden levert geen redelijke grond voor ontslag op. Dat betekent dat ook in onhoudbare situaties waarin bijvoorbeeld…

Het nulurencontract

Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer een niet nader bepaald aantal uren per week zal werken. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep van de werkgever. Er is dan sprake van een zogenaamd nulurencontract, nulurenovereenkomst of oproepovereenkomst. Tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hoeft de werkgever geen salaris te…

Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Werkgever en arbodienst zijn voortaan verplicht een basisovereenkomst te sluiten, waarin de wijze van  ondersteuning door de arbodienst wordt vastgelegd. In elk geval dient in de overeenkomst te worden opgenomen dat de bedrijfsarts: – elke werkplek kan bezoeken; – een eigen klachtprocedure heeft; – samenwerkt met belanghebbende werknemers…

Billijke vergoeding 2016

Volgens Minister Asscher betaalt de werkgever bij ontslag na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar alleen een transitievergoeding. Dat is een standaardvergoeding. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties is er ruimte voor een aanvullende billijke vergoeding. Dat gaat dan om gevallen waarin de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Na ruim een jaar WWZ lijkt de…