sign

De beperkte gemeenschap van goederen

Wie dit jaar (2017) trouwt zonder bij de notaris langs te gaan om huwelijkse voorwaarden te maken, huwt nog automatisch in gemeenschap van goederen. Hij/zij wordt met het ja-woord mede rechthebbende van alles wat zijn/haar echtgenoot/echtgenote heeft, maar kan ook aangesproken worden voor de schulden van de ander. Wie zo trouwt, kan dus in een klap heel rijk of heel arm worden.

Vanaf 1 januari 2018 worden nieuwe regels van kracht. Elk nieuw huwelijk wordt dan vanzelf gesloten op huwelijkse voorwaarden. Wie toch in gemeenschap van goederen wil trouwen, moet dat regelen bij de notaris.

In de nieuwe regeling geldt standaard de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen gemeenschappelijk wordt. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven buiten de gemeenschap, net als schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens het huwelijk. Voor schulden die de ene huwelijkspartner tijdens het huwelijk maakt, is de ander ook in de nieuwe regeling mede aansprakelijk. Een schuldeiser van een van de echtgenoten kan zich verhalen op het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Er kunnen dan dus discussies ontstaan over de vraag of vermogen tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het is daarom zaak dat goed vast te leggen.

En ook wanneer het tot een scheiding komt, wordt de administratie van belang.

Wie bij echtscheiding stelt dat bepaalde zaken persoonlijk eigendom zijn, zal dat moeten aantonen om te voorkomen dat alles tot het 50/50 te verdelen gemeenschappelijk vermogen wordt gerekend.

Als het persoonlijk vermogen tijdens het huwelijk meer waard wordt, moet bij een scheiding de waardestijging verrekend worden. En dan rijst vanzelfsprekend de vraag wat het persoonlijk vermogen bij het begin van het huwelijk waard was. Tenzij er omstreeks de trouwdatum waardebepalingen zijn verricht, zal het na twintig jaar huwelijk niet makkelijk zijn te vast te stellen wat bijvoorbeeld een onroerende zaak of een onderneming waard was.

Laatste update april 2021