Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders die hun taak onbehoorlijk vervullen, lopen het risico van aansprakelijkheid voor schulden van de rechtspersoon waarvan zij de directie uitmaken. Niet alleen de statutair benoemde directeuren maar ook feitelijk bestuurders kunnen aangesproken worden. En het onjuiste handelen van de ene bestuurder kan ook de andere worden aangerekend. Een paar voorbeelden:

Als de rechtspersoon de loon- en omzetbelasting en sociale premies niet kan betalen, is het aan het bestuur om de betalingsonmacht aan de belastingdienst te melden. Gebeurt dat niet tijdig en correct dan kan de fiscus van de bestuurders in privé betaling van die schulden verlangen.

Failleert de rechtspersoon dan bekijkt de curator of er gronden zijn om de bestuurders aan te spreken. Als de administratie niet op orde is en/of de jaarrekeningen niet tijdig zijn gepubliceerd, komt de (ex) bestuurder in de gevarenzone. Zijn er bijvoorbeeld goederen verdwenen of voor een al te zacht prijsje aan een nauwe relatie verkocht dan ligt de conclusie van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ voor de hand. Maar er zijn ook minder heldere situaties: Bij ondernemen horen risico’s, maar wat is een acceptabel risico en wanneer handelt de bestuurder onverantwoord? Achteraf, als het is misgelopen, is het makkelijk praten, maar bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met de situatie waarin de onderneming verkeerde en de informatie die de bestuurder had toen hij de -achteraf gezien- onjuiste beslissing nam; het is immers niet fair om de bestuurder te laten opdraaien voor verliezen die niet bij hem thuishoren.

De gevolgen kunnen groot zijn. De bestuurder die zijn taak ‘kennelijk onbehoorlijk’ heeft uitgevoerd, is aansprakelijk voor het hele boedeltekort, oftewel alle schulden plus de kosten van de faillissementsafwikkeling.

Er bestaan bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen maar die bieden uiteraard geen dekking bij schade door opzettelijk onjuist of zeer roekeloos gedrag.

Bas Biezen is bekend met beide kanten van de medaille; als faillissementscurator voert hij procedures wegens bestuurdersaansprakelijkheid en als advocaat staat hij omgekeerd ook (voormalige) bestuurders bij die door een curator, de belastingdienst of (een) schuldeiser(s) van de gefailleerde rechtspersoon worden aangesproken.

Dreigt faillissement of is uw faillissement uitgesproken, neem dan snel contact op met Bas Biezen om te bezien hoe u er met zo min mogelijk kleerscheuren vanaf kunt komen.