Billijke vergoeding

Het is de bedoeling dat alleen in uitzonderlijke gevallen ruimte is voor een billijke vergoeding naast de transitievergoeding. De drempel is hoog. Alleen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgevers is er ruimte voor een billijke vergoeding.
De hoogte van de billijke vergoeding is gerelateerd aan de ernst van het verwijtbare gedrag. De rechter kan de billijke vergoeding niet berekenen aan de hand van een standaardformule, zoals de formule voor de transitievergoeding. Dat maakt de hoogte van de billijke vergoeding voorlopig onvoorspelbaar.
De rechtspraak laat vooralsnog een uiteenlopend beeld zien van de hoogte van de billijke vergoeding. De rechtbanken Overijssel en Noord-Nederland kenden bescheiden billijke vergoedingen toe van € 5.000,–. respectievelijk € 2.500,–. In beide gevallen was de billijke vergoeding ongeveer gelijk aan twee maandsalarissen.
De rechtbank Amsterdam gooide het over een andere boeg en legde de nadruk op de afschrikwekkende werking van de billijke vergoeding. Een werkgever diende vanwege ernstig verwijtbaar handelen een billijke vergoeding van € 40.000,– te betalen aan de werknemer.
Wat speelde er in die zaak? Na een eerder afgewezen ontbindingsverzoek vanwege disfunctioneren probeerde de werkgever een half jaar later opnieuw op die basis de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De werknemer kreeg in de tussentijd geen reële kans op verbetering en hij was zonder goede reden in een lagere functie geplaatst. De kantonrechter maakte korte metten met deze handelwijze van de werkgever en kende dus een hoge billijke vergoeding toe.
Toekomstige rechtspraak zal uitwijzen of rechters het (afschrikwekkende) voorbeeld van de rechtbank Amsterdam zullen volgen en hoge billijke vergoedingen de regel gaan vormen.