Commerciële verhuur van sociale huurwoning

Via Airbnb, Wimdu en andere commerciële websites vinden steeds meer buitenlandse toeristen accommodatie, met name in Amsterdam en omstreken. Maar het aanbieden van een sociale huurwoning voor commerciële verhuur is niet toegestaan.

Reden voor ontruiming

André Feringa trad recent op voor een woningcorporatie en tegen een huurder, die zijn sociale seniorenhuurwoning stelselmatig commercieel onderverhuurde aan buitenlandse toeristen. Dat is ontoelaatbaar: de huurder heeft gehandeld in strijd met hetgeen een goed huurder betaamt, aldus het gerechtshof Amsterdam in een recent arrest.
De huurder in kwestie voerde te vuur en te zwaard verweer, maar zonder succes. Zo voerde de huurder aan, dat de door omwonenden stelselmatig in zijn woning gesignaleerde buitenlandse toeristen, zakelijke relaties van hem waren, die voor niets in de woning verbleven. Die stelling van de huurder vond het hof ongeloofwaardig. De huurder kon geen adequate verklaring geven voor het feit dat de woning met wervende teksten commercieel te huur werd aangeboden. Het hof veroordeelde de huurder daarom de woning te ontruimen.

Zit u met een soortgelijke kwestie met betrekking tot huurrecht? Koster CS beschikt over advocaten gespecialiseerd in het huurrecht die voor u klaar staan.