Consumentenkoop 2017

Consumentenkoop 2017

Wanneer je als consument (en dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een roerende zaak koopt, in een winkel of bij een webshop, dan is dat een consumentenkoop.

In het geval van consumentenkoop gelden extra regels ter bescherming van de koper.

Bij elke koop geldt dat de kopende partij, als de verkoper de afspraken schendt, alsnog nakoming kan vorderen, zijn betalingsverplichting kan opschorten of ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding kan vragen.

Maar bij consumentenkoop spelen nog een paar bijzonderheden.

Gaat het verkochte bijvoorbeeld binnen zes maanden na de koop stuk, dan wordt op grond van de wet vermoed dat het product al bij aflevering niet in orde was. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat het product door verkeerd gebruik van de koper kapot is gegaan. (Als de termijn van zes maanden na aankoop is verstreken, draait de bewijslast om, tenzij de verkoper voor een langere periode garantie heeft gegeven.)

En als vast is komen te staan dat het product bij levering niet goed was, kan de consumentenkoper herstel of vervanging vorderen. De verkoper moet daar bij consumentenkoop in beginsel gehoor aan geven. Doet hij dat niet binnen een redelijke termijn, dan kan de koper het herstel door een ander laten uitvoeren, op kosten van de verkoper.

Ook kan de koper de overeenkomst ontbinden en al zijn geld terugvragen of een (evenredig) gedeelte van de koopprijs terugvragen.

Beantwoordt hetgeen u kocht niet aan de verwachtingen die u mocht hebben, dan hebt u als consument dus, als u de juiste stappen neemt, een sterke uitgangspositie en goede mogelijkheden om genoegdoening te krijgen.

[vc_cta h2=”Heeft u hulp nodig met het verbintenissenrecht?” style=”3d” color=”grey” add_button=”bottom” btn_title=”Contact opnemen” btn_style=”flat” btn_color=”green” btn_align=”center” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fkostercs.nl%2Fcontact%2F|||” btn_custom_onclick=”true” btn_smooth_scroll=”true” btn_add_icon=”true”]Voor alle facetten van het verbintenissenrecht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal, maar voordat we dat punt bereiken willen wij altijd eerst preventief aan de slag en kunnen wij als mediator de zaak al afhandelen. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw verbintenissenrechtelijke belang![/vc_cta]