Beklamel Norm

De Beklamel-norm

Als de bestuurder van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij weet of moet begrijpen, dat de rechtspersoon de transactie niet binnen redelijke termijn kan nakomen en dat de rechtspersoon de schuldeiser ook geen verhaal zal kunnen bieden voor de door die wanprestatie veroorzaakte schade, dan is de bestuurder jegens die schuldeiser uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk voor diens schade. Het is dus onrechtmatig om als bestuurder verplichtingen aan te gaan waarvan duidelijk is dat die niet nagekomen zullen kunnen worden en waarvoor de rechtspersoon geen verhaal biedt. Wie dat toch doet, loopt het risico van persoonlijke aansprakelijkheid.

Dit is een van de regels waarmee het bestuur van een onderneming in zwaar weer rekening moet houden.

Verkeert uw onderneming in een moeilijke situatie en twijfelt u over wat u nog mag of moet doen, raadpleeg Koster cs advocaten en zorg dat u achteraf gedocumenteerd kunt verantwoorden waarom en met welke afwegingen u uw keuzes maakte.

Ging uw inmiddels gefailleerde contractpartij met u in zee op een moment dat zulks vermoedelijk niet meer verantwoord was, bekijk dan met ons of stappen tegen het bestuur soelaas kunnen bieden. Bas Biezen is specialist in faillissementsrecht, neem contact op met Koster CS om te bepalen hoe u er met zo min mogelijk kleerscheuren vanaf kunt komen.

Laatste update juni 2021