legitieme portie

De legitieme portie

Ieder kind heeft aanspraak op een gedeelte van de waarde van de nalatenschap van zijn ouder. Dat geldt ook voor een onterfd kind en voor een kind dat de nalatenschap heeft verworpen met een voorbehoud ten aanzien van het recht op de legitieme portie.

De legitieme portie is afhankelijk van de hoogte van de legitimaire massa, die gelijk is aan de omvang van de nalatenschap op de datum van het overlijden van de erflater, plus giften die erflater tijdens zijn leven heeft gedaan.

De legitieme portie is de helft van het breukdeel van de legitimaire massa dat de erfgenamen krijgen.

Als er een langstlevende ouder is, zal de legitieme portie vooralsnog niet opeisbaar zijn.

Zit u met een erfenis kwestie? Huur Koster CS in als erfrecht advocaat.

Laatste update januari 2021