echtscheiding ontbinding van het huwelijk

Echtscheiding; duurzame ontwrichting

Echtscheiding (ontbinding van het huwelijk) kan door een van de gehuwden of door hen samen worden aangevraagd bij de rechtbank, als het huwelijk duurzaam ontwricht is. Duurzame ontwrichting betekent dat de verhoudingen zo slecht zijn dat het niet langer mogelijk is nog bij elkaar te blijven. Dit hoeft niet aan de rechtbank te worden uitgelegd, een duurzame ontwrichting hoeft namelijk niet bewezen te worden. U of uw partner kan aangeven dat het huwelijk duurzaam ontwricht is, de ander kan dit niet met succes tegenspreken.

Heeft u op grond van uw geloofsovertuiging moeite met de echtscheiding, maar is samenleven niet meer mogelijk. Dan kunt u de rechtbank in plaats van een echtscheiding om een scheiding van tafel en bed vragen. Bij scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk formeel in stand, maar zijn de gevolgen gelijk aan een echtscheiding. Dit kan later herzien worden, waarbij de echtscheiding onder voorwaarden alsnog wordt doorgezet.

Heeft u vragen over een echtscheidingsprocedure en de mogelijkheden of gevolgen? Neem dan contact op met onze familierecht advocaat en laat u juridisch adviseren.

Laatste update januari 2021