Echtscheiding; duurzame ontwrichting

Echtscheiding (ontbinding van het huwelijk) kan door een van de echtelieden of door de gehuwden samen bij de rechtbank worden aangevraagd als het huwelijk duurzaam ontwricht is. Duurzame ontwrichting betekent dat de verhoudingen zo slecht zijn dat het niet langer mogelijk is nog bij elkaar te blijven. Dat hoeft niet aan de rechtbank te worden uitgelegd en de duurzame ontwrichting hoeft niet bewezen te worden. Het is genoeg te stellen dat het huwelijk duurzaam ontwricht is, en de ander kan dat niet met succes tegenspreken.

Hebt u bijvoorbeeld op grond van uw geloofsovertuiging moeite met echtscheiding maar is samenleven niet meer mogelijk dan kunt u de rechtbank in plaats van echtscheiding om scheiding van tafel en bed verzoeken. Bij scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk formeel in stand maar treden voor het overige grotendeels dezelfde gevolgen in als bij echtscheiding. Eventueel kan dan later, onder voorwaarden, alsnog echtscheiding worden aangevraagd.