Eigendomsvoorbehoud

Bij een eenvoudige verkoop betaalt de koper de koopprijs en levert verkoper de zaak. De verkoper krijgt zijn geld en de koper krijgt de zaak. Maar hoe kunt u als verkoper uw rechten veilig stellen wanneer de koper in termijnen wil betalen of wanneer betaling na levering zal plaatsvinden?

In de koopovereenkomst kan de opschortende voorwaarde worden bedongen dat het eigendom van een zaak pas over gaat op de koper indien hij aan alle verplichtingen uit de koopovereenkomst heeft voldaan. Dit is een eigendomsvoorbehoud.

In de praktijk betekent dit dat een geleverde zaak, die nog niet volledig is betaald, nog steeds eigendom is van de verkoper. De koper is slechts houder. Wanneer de koper niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald of alle betalingstermijnen tijdig heeft voldaan, kan de verkoper de zaak opeisen. Het is immers zijn eigendom gebleven.

Als de koper failliet wordt verklaard, kan het eigendomsvoorbehoud ook uitkomst bieden. In die situatie kan de verkoper de curator verzoeken zijn eigendom terug te geven.

Het eigendomsvoorbehoud is een uitstekend middel om op een relatief eenvoudige wijze meer zekerheid te verkrijgen. Echter, niet in alle gevallen biedt het voldoende waarborg, bijvoorbeeld als geleverd bouwmateriaal al in een pand is gebruikt, geleverde grondstoffen in een product zijn verwerkt of als de koper de zaak heeft (door)verkocht aan een derde.

Wilt u meer informatie over eigendomsvoorbehoud of over andere mogelijke zekerheden, neemt u dan contact met ons op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *