Einde automatische gemeenschap van goederen bij huwelijk

Als je trouwt zonder eerst huwelijkse voorwaarden te laten opmaken, ontstaat er bij de huwelijksvoltrekking een gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtelieden gemeenschappelijk worden. En ook alles wat zij tijdens het huwelijk aan bezittingen verwerven of aan schulden krijgen, wordt vanzelf gemeenschappelijk.

Maar de gemeenschap van goederen in het huwelijk wordt beperkt. Een nieuwe wet, die nog in werking moet treden, bepaalt dat vermogensbestanddelen en schulden die de partners al voor het huwelijk hadden, buiten de gemeenschap vallen en dat erfenissen en ontvangen schenkingen bij echtscheiding niet meer gedeeld hoeven worden, tenzij dat bij huwelijkse voorwaarden anders is afgesproken.

De nieuwe regeling zal gelden voor wie na inwerkingtreding van deze wet trouwt en geen andersluidende huwelijkse voorwaarden maakt. Meer weten over het einde automatische gemeenschap van goederen van het huwelijk, neem dan contact met ons op!