aanvaarden of verwerpen

Erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam moet u kiezen of u de nalatenschap zuiver aanvaardt, beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaardt of verwerpt.

Door zuivere aanvaarding wordt u (mede) aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Als de nalatenschap niet toereikend is om de schuldeisers van de overledene / de nalatenschap te betalen, kunnen de schuldeisers u tot betaling aanspreken.

Het is meestal het verstandigst om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U bent dan niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap. Na beneficiaire aanvaarding wordt eerst in kaart gebracht wat er in de nalatenschap zit.  Als dit gebeurd is, kiest u pas of u de nalatenschap daadwerkelijk aanvaardt.

U kunt de nalatenschap ook verwerpen. Dan krijgt u niets uit de nalatenschap en bent u niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Ook bent u niet aansprakelijk voor de schulden. Als u zich feitelijk als erfgenaam gedraagt door goederen van de nalatenschap te verkopen of te verbergen, dan geldt automatisch dat u de nalatenschap zuiver hebt aanvaard inclusief schulden. De gemaakte keuze staat vast en is bindend. Als u eenmaal hebt gekozen kunt u daar niet op terugkomen. Blijkt bijvoorbeeld na de verwerping dat er kostbare juwelen in de nalatenschap zitten dan kunt u uw keuze niet meer veranderen.

Wel kunt u aanspraak hebben op een legitieme portie. U moet dan tijdig en op de juiste manier verklaren dat u aanspraak maakt op de legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van het deel dat u bij aanvaarding zou hebben ontvangen. Ook als iemand onterfd is, kan hij/zij aanspraak maken op de legitieme portie.

Wordt u geconfronteerd met een erfenis? Neem contact met ons op om samen in kaart te brengen welke stappen u het best kunt nemen.

Zit u met een erfenis kwestie? Huur Koster CS in al erfrecht advocaat.

Laatste update april 2021