Erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam moet u kiezen of u de nalatenschap zuiver aanvaardt, beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaardt of verwerpt.

Door zuivere aanvaarding wordt u (mede) aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Als de nalatenschap niet toereikend is om de schuldeisers van de overledene / de nalatenschap te betalen, kunnen de schuldeisers u tot betaling aanspreken.

Het is meestal het verstandigst om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U bent dan niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap. Na beneficiaire aanvaarding wordt eerst in kaart gebracht wat er in de nalatenschap zit. Pas als dat is gebeurd, kiest u of u de nalatenschap daadwerkelijk aanvaardt.

U kunt de nalatenschap ook verwerpen. Dan krijgt u niets uit de nalatenschap. En u bent dan niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. Maar bent u ook niet aansprakelijk voor de schulden.

Als u zich feitelijk als erfgenaam gedraagt, bijvoorbeeld door goederen van de nalatenschap te verkopen of te verbergen geldt automatisch dat u de nalatenschap zuiver hebt aanvaard, inclusief schulden.

Als u eenmaal hebt gekozen, kunt u daar niet op terugkomen. Blijkt bijvoorbeeld na de verwerping dat er kostbare juwelen in de nalatenschap zitten dan kunt u uw keuze niet meer veranderen.

Wel kunt u aanspraak hebben op een legitieme portie. U moet dan tijdig en op de juiste manier verklaren dat u aanspraak maakt op de legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van het deel dat u bij aanvaarding zou hebben ontvangen.

Ook wie onterfd is, kan aanspraak maken op de legitieme portie.

Wordt u geconfronteerd met een erfenis? Neem contact met ons op om samen in kaart te brengen welke stappen u het best kunt nemen.

Zit u met een erfenis kwestie? Huur Koster CS in al erfrecht advocaat.