Erfrecht; De wettelijke verdeling

Erfrecht; De wettelijke verdeling

Als een overledene geen testament heeft gemaakt, verkrijgt zijn/haar echtgenoot of geregistreerde partner van rechtswege alle goederen van de nalatenschap, dus alle activa maar ook de schulden van de nalatenschap. De kinderen krijgen slechts een niet-opeisbare geldvordering ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag kunnen zij pas opeisen als de langstlevende ouder failliet gaat (c.q. in de wettelijke schuldsanering komt) of overlijdt. Het staat de langstlevende ouder vrij de erfenis op te maken. (Bij verkwisting kunnen de kinderen wel ingrijpen.) Zo is in de wet geregeld dat de weduwe / weduwnaar financieel verzorgd achterblijft.

Zit u met een erfenis kwestie? Huur Koster CS in al erfrecht advocaat.

Laatste update april 2021