Advocaat faillissementsrecht

Advocaat faillissementsrecht

Dreigt er een faillissement en zoekt u naar iemand die u kan bijstaan om een faillissement te voorkomen of wilt u een faillissement aanvragen? Koster CS advocaten zijn op de hoogte van alle regels en wetgeving die omtrent faillissementsrecht gelden. Wij staan ondernemingen in zwaar weer bij om continuïteit van de activiteiten te bewerkstelligen, bijvoorbeeld via een doorstart of middels een crediteurenakkoord. Verder treden wij op voor bestuurders die door curatoren of schuldeisers worden aangesproken. En wij staan crediteuren bij in discussies met de curator of met de (voormalige) bestuurders van de gefailleerde. Wordt u geconfronteerd met het faillissementsrecht van een contractpartij dan kunnen onze advocaten u helpen de schade te beperken, uw aanspraken zoveel mogelijk veilig te stellen en uw eigendommen terug te krijgen. Wil de curator rechtshandelingen vanwege vermeende Pauliana vernietigen, zodat u van de nadien gefailleerde partij verkregen zaken of gelden aan de boedel zou moeten teruggeven, dan staan wij u graag bij met onze over een periode van vele jaren in legio zaken opgebouwde expertise op dat gebied.

faillissementsrecht

Win deskundig advies in bij een gespecialiseerd kantoor om kosten en zorgen te voorkomen. Wij weten alles van faillissementsrecht en een kennismaking is geheel vrijblijvend.

Ik ben schuldenaar

Loopt u tegen een (dreigend) faillissement van uw onderneming? Koster CS advocaten helpen u bij het voorkomen of juist doorvoeren van een faillissement.

Ik ben schuldeiser

Komt u schuldenaar de financiële afspraken niet na? Koster CS advocaten helpen u bij het aanvragen van een faillissement.

Wat u kunt verwachten van het adviesproces bij Koster CS?

Op de eerste afspraak nemen we de tijd om te inventariseren wat uw (rechts)positie is, wat u wilt bereiken en op welke manieren uw doelen gerealiseerd kunnen worden, met inachtneming van de risico’s en de te verwachte kosten en baten. Dan bedenken we in overleg de beste strategie en gaan tot uitvoering daarvan over. Onderweg stemmen we de te maken stappen af en stellen we de strategie zo nodig bij.

Onze advocaten zijn goed bereikbaar, als het spannend wordt ook buiten kantooruren. Besprekingen worden gevoerd wanneer u dat uitkomt.

Koster CS advocaten en het faillissementsrecht

Op basis van de faillissementswet kan een rechter een faillissement uitspreken. Dit kan enkel gebeuren wanneer een rechtspersoon op natuurlijk persoon ten minste twee schuldeisers heeft waarbij de schuldenaar niet kan voldoen aan de verlichtingen. Als het faillissement is uitgesproken wordt er beslag gelegd op het vermogende zaken van de schuldenaar. Dit vermogen wordt onderverdeeld onder de schuldeisende partijen. Bent u failliet verklaard of bent u een schuldeiser? Een faillissementsrecht advocaat kan u helpen bij het proces van een faillissement.

Dreigend faillissement

Dreigt er voor u een faillissement? Dan is het zaak om zo snel mogelijk orde te krijgen in de zaken en advies in te winnen. Een faillissements advocaat kan u bijstaan om opzoek te gaan naar manieren om een dreigend faillissement af te wenden. Een faillissement kent in de meeste gevallen alleen maar verliezers, daarom is het zaak om snel in verweer te komen. Bij een faillissement kan een faillissementsrecht advocaat u informeren en bijstaan over alle zaken die hierbij komen kijken.

Een surseance van betaling is een uitstel van betaling. Via de rechter kan er een surseance van betaling aangevraagd worden. Dit is meest gebruikelijke wanneer een onderneming niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Het doel van deze surseance van betaling is om de schuldenaar en de schuldeisers te laten onderhandelen over een betalingsregeling. Voor een schuldeiser kan dit een goede oplossing bieden. Bij een faillissement is er namelijk de kans dat er helemaal niet meer voldaan kan worden aan de betalingsverplichting. De schuldenaar kan op deze manier ook een faillissement voorkomen. Een surseance van betaling kan dus voor beide partijen een oplossing bieden.

Faillissement aanvragen

Een faillissement kan door minimaal 2 schuldeisers aangevraagd worden. Ook kan de schuldenaar zelf het faillissement aanvragen. Heeft u een situatie waarin de schuldenaar niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen? Dan kunt u via een advocaat het faillissement aanvragen. Wilt u uzelf failliet verklaren? Dan dient u dit verzoek neer te leggen bij de rechtbank. U kunt dan zelf het proces in gang zetten zonder dat u hier een faillissementsrecht advocaat inschakelt.

Faillissement aanvragen als schuldeiser

Als uw schuldenaar en meerdere financiële afspraken niet is nagekomen dus kunt u belang hebben bij het aanvragen van een faillissement van de schuldenaar. Dit is een effectief middel wanneer andere acties geen oplossing meer bieden. De schuldenaar zal in meeste gevallen dit als een alarmsignaal zien en proberen alsnog tot betaling over te gaan. Een aanvraag tot faillissement kan door uw advocaat worden ingediend bij de rechtbank.
Actuele artikelen:
Beklamel Norm
Faillissementsrecht

De Beklamel-norm

Als de bestuurder van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij weet of moet begrijpen, dat de

Lees verder »
2021 nieuwe wetten
Faillissementsrecht

2021: nieuwe wetten

Aankomende 1 januari zullen er een aantal nieuwe wetten van kracht worden. Deze nieuwe wetten zijn zowel voor ons, als voor u van belang. In

Lees verder »