echtscheiding

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Gehuwden die beiden willen scheiden en die goed in staat zijn onderling redelijke afspraken te maken over de gevolgen van een echtscheiding, kunnen samen een advocaat inschakelen en een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Onze advocaten verzorgen geregeld gezamenlijke echtscheidingsverzoeken.

Zijn er minderjarige kinderen dan wordt bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan gevoegd, waarin onder andere afspraken staan over de hoofdverblijfplaats, een zorg- en contactregeling en kinderalimentatie.

Verder kan een convenant worden bijgevoegd waarin afspraken worden opgenomen over kwesties als (het afzien van) partneralimentatie, de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden, verdeling van eenvoudige gemeenschappen, vergoedingsrechten, (tijdelijk) voortgezet gebruik van de echtelijke woning, pensioenverevening, draagplicht voor schulden, de fiscale afhandeling, etc.

In het echtscheidingsverzoek wordt de rechtbank gevraagd de afspraken uit het ouderschapsplan en het convenant in de beschikking op te nemen en die stukken als onderdeel van de beschikking aan te hechten.

Overweegt u een gezamenlijk echtscheidingsverzoek, neem dan contact op met Bas Biezen of kom langs voor een oriënterend gesprek.

Laatste update 2021