hoger beroep tegen faillissement

Hoe werkt hoger beroep tegen faillissement?

Wanneer u een vordering van een crediteur niet betaald, kan deze crediteur ervoor kiezen om uw faillissement aan te vragen. In dit geval wordt u opgeroepen voor een zitting. Op deze aanvraag kunt u uw verweer voeren. Mocht dit niet worden aangenomen door de rechtbank en gaat de rechtbank aan uw verweer voorbij? Dan wordt uw faillissement uitgesproken en kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. Bij dit hoger beroep heeft u de hulp nodig van een advocaat.

Hoger beroep faillissement termijn

Om in hoger beroep te gaan tegen uw faillissement heeft u maar een aantal dagen. Vanaf de dag na de faillietverklaring zijn dit maar 8 dagen. Dit is een redelijk korte termijn. De reden waarom deze termijn zo kort is, is als volgt: een faillissement heeft vaak grote, hevige gevolgen. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe lastiger het wordt om deze gevolgen te kunnen terugdraaien. Wilt u in beroep gaan tegen het faillissementsvonnis? Onderneem dan zo snel mogelijk actie en schakel zo snel mogelijk de hulp van een advocaat in.

De uitspraak tijdens het hoger beroep

Uw doel van het hoger beroep is het vernietigen van het faillissement. Dit kan alleen als u alsnog de crediteuren kunt betalen of met alle schuldeisers een regeling kunt treffen. Hierbij is een voorwaarde dat het salaris van de curator ook wordt betaald. De curator heeft tijdens het proces verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Gaat u in hoger beroep? Dan duurt het meestal een aantal weken voordat deze behandeld wordt. In de tussentijd krijgt u automatisch extra tijd om eventueel met uw schuldeisers een regeling te treffen.

Vernietiging faillissement

Er is ook een andere reden voor het vernietigen van uw faillissement. Wanneer er in het hoger beroep duidelijk wordt dat de vordering van de crediteur die uw faillissement heeft aangevraagd tijdens de faillietverklaring nog niet opeisbaar was of niet bestond, is het faillissement ten onrechte uitgesproken.

Het zou kunnen voorkomen dat de rechtbank ten onrechte aanneemt dat u de crediteur moet betalen, terwijl u hier misschien wel een hele goede en geldige reden voor heeft om dit niet te doen. Wanneer deze reden in de rechtbank niet genoeg aan het licht wordt gebracht, kan de rechtbank een verkeerde uitspraak doen en u zo ten onrechte failliet verklaren.

In dit geval kunt u het hof verzoeken uw zaak opnieuw te bekijken en te beoordelen met behulp van het hoger beroep. Mocht u uiteindelijk ten onrechte failliet zijn verklaard? Dan wordt uw faillissement alsnog vernietigd.

Recht van verzet

Het kan zijn dat u failliet bent verklaard, maar dat u geen verweer heeft gevoerd. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Wellicht was u niet bekend met de aanvraag van faillissement. Op dat moment kunt u niet meer in hoger beroep gaan, maar heeft u nog wel 14 dagen lang recht op verzet.

Voor meer informatie over het recht van verzet kunt u contact opnemen met een van onze advocaten. We staan u graag bij tijdens een faillissement.