Advocaat huurrecht

Advocaat huurrecht

Koster CS adviseert en procedeert geregeld over de huur van zowel bedrijfsruimte als woonruimte. Wij begeleiden het aangaan van overeenkomsten en het beëindigen van de relatie (opzegging, oplevering) zodat onduidelijkheden en conflicten achterwege blijven. Koster CS treedt voorts geregeld in rechte op in (ontruimings)zaken betreffende huurachterstand, overlast en hennepteelt.

André Feringa en Jaap de Dood zijn ervaren huurrecht advocaten. Wij hebben de belangen van vele cliënten, zakelijk en particulier succesvol weten te behartigen. Komt het u overdag niet goed uit om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend consult? Wij bellen u graag zodra het u na werktijd het beste uitkomt.

huurrecht

Ik ben huurder

Loopt u tegen een conflict aan met u verhuurder en wilt u weten welke rechten u heeft al huurder? Koster CS advocaten helpt u met uw rechten als huurder.

Ik ben verhuurder

Verhuurt u of bent u van plan om uw pand te verhuren? Koster CS helpt u bij het opstellen van de contracten en geeft inzicht in uw rechten als verhuurder.

Wat u kunt verwachten van het adviesproces bij Koster CS?

Op de eerste afspraak nemen we de tijd om te inventariseren wat uw (rechts)positie is, wat u wilt bereiken en op welke manieren uw doelen gerealiseerd kunnen worden, met inachtneming van de risico’s en de te verwachte kosten en baten. Dan bedenken we in overleg de beste strategie en gaan tot uitvoering daarvan over. Onderweg stemmen we de te maken stappen af en stellen we de strategie zo nodig bij.

Onze advocaten zijn goed bereikbaar, als het spannend wordt ook buiten kantooruren. Besprekingen worden gevoerd wanneer u dat uitkomt.

Waar kan onze advocaat huurrecht u mee helpen?

Aangaan huurovereenkomst

Als huurder en verhuurder gaat u samen een huurovereenkomst aan waarin de afspraken staan die voor een bepaalde of onbepaalde tijd geldig zijn. Binnen het huurovereenkomst is het belangrijk dat er geen onduidelijkheden staan die later voor conflicten kunnen zorgen. Door een huurcontract te laten opstellen door een advocaat voorkomt u dat er punten over het hoofd worden gezien.

Huurverhoging

Wilt u als verhuurder een huurverhoging instellen of wilt u als huurder niet akkoord gaan met een huurverhoging? Koster CS advocaten helpen u bij uw rechten als huurder of verhuurder. Samen kijken we naar de mogelijkheden binnen de huurrechten.

Gebreken aan het gehuurde

Bevinden er zich gebreken aan het gehuurde en wilt u als huurder minder of niet betalen, of wordt u als verhuurder geconfronteerd met gebreken aan het verhuurde. Samen kijken we naar de mogelijkheden omtrent financiën en oplossingen. 

Onrechtmatig gebruik van het gehuurde

Wordt u geconfronteerd met onrechtmatig gebruik van het gehuurde? Koster CS help u met uw rechten als verhuurder om te voorkomen dat de schade oploopt.

Verhuren via Airbnb (vakantieverhuur)

Is het toegestaan om uw locatie te verhuren via Airbnb, of als Bed & Breakfast? en wat zijn uw rechten als verhuurder en die van de huurder? Samen kijken we of uw locatie voldoet aan de eisen.

Renovatie

Wordt uw woning of kantoorruimte gerenoveerd? Hoe gaat dit in zijn werk, volgt hier een huurverhoging, en hoe kan je dit tegengaan? Moet u tijdelijk het pand verlaten en is er spraken van een vergoeding? Koster CS zoekt dit voor u uit en staat u bij.

Huurachterstand

Betaalt uw huurder de huur niet en wilt u overgaan tot incasso en ontruiming? Wij helpen u met de juiste stappen te nemen en uw rechten als verhuurder.

Huuropzegging

Wilt u uw huur opzeggen of wordt u huur opgezegd? Heeft u recht op een huurbescherming? Samen kijken we naar wat uw rechten zijn als huurder.

Huurbescherming

Wanneer er een huurovereenkomst getekend is dat geniet de huurder van huurbescherming. Dit voorkomt dat de verhuurder de huurder zomaar uit het verhuurde object mag zetten. Het uitzetten van de huurder kan alleen met een dringende reden. Is de reden van uitzet niet dringend dan geniet de huurder van huurbescherming. Om als huurder optimaal beschermd te zijn, is het aan te raden om het contract door een advocaat huurrecht door te laten nemen. 

Ontruiming woning door overlast huurder

Thijs Kroese heeft recent met succes geprocedeerd in een zaak waarin hij namens de woningbouwvereniging een vordering in kort geding had ingesteld tot ontruiming van een woning. Reden voor de gevorderde ontruiming was ernstige overlast, in combinatie met het weigeren van begeleiding door de GGD. Die begeleiding was verplicht, op basis van het (problematische) verleden van de huurder.

Lees verder »

Meer informatie over huurrecht

Verplichtingen verhuurder

 • U moet de woning aan de huurder ter beschikking stellen.
 • U moet de woning onderhouden.
 • U moet je huurder rustig woongenot verschaffen.
 • U bent verplicht om gebreken aan de huurwoning te verhelpen.
 • Het is mogelijk dat u door een gebrek een schadevergoeding aan uw huurder moet betalen.

Verplichtingen huurder

 • U betaalt op tijd de huur. De prijs van de huur en op welke datum de. betaling voldoen moeten zijn, zijn terug te vinden in de huurovereenkomst.
 • U gebruikt de woning als een ‘goede huurder’. U draagt zelf zorg kleine reparaties en u zorgt niet voor overlast.

Regels sociale huurwoning

 • Er mag een maximale huurprijs voor de woning gevraagd worden, deze huurprijs wordt gebaseerd op basis van de puntentelling van de woning. U hebt de mogelijkheid om de punten van uw woning te berekenen op de website van de huurcommissie.
 • Als er een conflict ontstaat tussen de verhuurder en de huurder, dan is het mogelijk om de huurcommissie in te schakelen voor bemiddeling.
 • De huurder mag niet meer verdienen dan een bepaald vastgesteld inkomen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.
 • De huurder heeft de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen, de hoogte van de huurtoeslag hangt af van verschillende factoren.
 • Er geldt een maximale huurverhoging per jaar.

Regels van een geliberaliseerde huurwoning

Ook wel de vrije sector genoemd.
 • Er is geen maximale huurprijs voor de woning.
 • Op het moment dat er in het huurcontract een jaarlijkse indexering staat, is deze van toepassing.
 • Het hiernaast genoemde puntensysteem is niet van toepassing voor het bepalen van de huurprijs.
 • De huur van de woning is gesplitst in kale huur en servicekosten. Bij een all-in huur is het namelijk onduidelijk wat de kale huurprijs is en of deze boven de liberalisatiegrens ligt.
 • Als verhuurder kunt u niet zomaar de huur opzeggen.
 • De huurder heeft geen recht op huurtoeslag.
 • Huurders hebben de mogelijkheid om binnen 6 maanden na de ingang van het huurcontract de huurprijs te laten testen door de huurcommissie.
 • Mocht er onenigheid ontstaan tussen verhuurder en de huurder, dan dient u naar de rechtbank te gaan (i.p.v. de huurcommissie) om dit op te lossen. De huurcommissie kan wel een adviserende rol aannemen in dit proces.