Jaarrekening eerder deponeren

Vanwege Europese regels moet de jaarrekening van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap tegenwoordig eerder bij het handelsregister worden gedeponeerd. De deponeringstermijn van voorheen maximaal 13 maanden na het einde van het boekjaar is verkort tot 12 maanden. De nieuwe regels gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen.

De termijn voor het opmaken van de jaarrekening is 5 maanden na einde boekjaar. Die termijn kan één keer met maximaal 5 maanden verlengd worden. De termijn voor vaststelling is 2 maanden. En uiterlijk 12 maanden na het einde van het boekjaar, moet de publicatie plaatsvinden.

NB: Als alle aandeelhouders van de besloten vennootschap tevens bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en eventuele commissarissen meteen tot de vaststelling (als dat niet in de statuten wordt uitgesloten) en geldt geen aanvullende termijn van 2 maanden voor vaststelling. Het is dan zaak de jaarrekening al binnen 11 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar te deponeren.

In het verleden opgestelde statuten zullen nog oude termijnen bevatten. Als die langer zijn dan de hierboven genoemde termijnen, heeft de wet voorrang.

Het niet op tijd deponeren van de jaarrekening kan leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder(s) als de vennootschap failleert. Reden te meer om de jaarrekening op tijd naar de kamer van koophandel te sturen.

Wilt u meer weten over de jaarrekening eerder te deponeren? Mr. Bas Biezen staat u graag bij!