Juridisch advies Zaanstad

Juridisch advies in Zaanstad

Koster CS kan u bijstaan in zakelijke conflicten, bijvoorbeeld over wanprestatie en non-conformiteit, in huur- en arbeidszaken en ook bij familierechtelijke problemen, zoals geschillen omtrent alimentatie, omgang, echtscheiding alsmede in erfrechtelijke kwesties. Wij bieden gedegen juridische ondersteuning en behartigen uw belangen in en buiten rechte. Bent u op zoek naar juridisch advies Zaanstad dan vindt u in Koster CS een betrouwbare partner.​

Wat u kunt verwachten van het adviesproces bij Koster CS

Op de eerste afspraak nemen we de tijd om te inventariseren wat uw (rechts)positie is, wat u wilt bereiken en op welke manieren uw doelen gerealiseerd kunnen worden, met inachtneming van de risico’s en de te verwachte kosten en baten. Dan bedenken we in overleg de beste strategie en gaan tot uitvoering daarvan over. Onderweg stemmen we de te maken stappen af en stellen we de strategie zo nodig bij.

Onze advocaten zijn goed bereikbaar, als het spannend wordt ook buiten kantooruren. Besprekingen worden gevoerd wanneer u dat uitkomt.

Koster CS geeft advies in het Arbeidsrecht

In onze praktijk komen alle facetten van het arbeidsrecht aan bod. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Wij begeleiden werkgevers bij reorganisaties en adviseren hen over wijziging van arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen. Maar ook over advies over beëindiging van een arbeidscontract bent u bij ons aan het juiste adres, inclusief eventueel daarbij van toepassing zijnde ontslagvergoedingen, zoals de transitievergoeding.

Juridische ondersteuning bij Familierecht / Echtscheidingsrecht

Graag informeren wij u over uw positie op bijvoorbeeld het gebied van (kinder)alimentatie, omgang, gezag, het ouderschapsplan, verdeling dan wel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en aansprakelijkheden tussen de (ex) partners en jegens derden. Vervolgens bekijken wij met u of en hoe deze kwesties zoveel mogelijk in goed overleg met uw ex partner geregeld kunnen worden. En waar nodig, procederen onze familierechtsspecialisten over deze onderwerpen.

Wij geven raad bij de toepassing van Faillissementsrecht

Wij kunnen u helpen een faillissement aan te vragen of om juist verweer te voeren tegen een faillissementsaanvraag. Is uw schuldenaar gefailleerd dan helpen wij uw aanspraken veilig te stellen, uw goederen op de te eisen, de status van uw vordering (boedelvordering, preferente vordering) erkend te krijgen, etc. o.a. Bas Biezen kan u ook bijstaan als de curator u aanspreekt, bijvoorbeeld wegens vermeende bestuurdersaansprakelijkheid of omdat hij probeert rechtshandelingen terug te draaien.

Overige rechtsgebieden zoals HuurrechtOndernemingsrecht en Strafrecht

Koster CS adviseert en procedeert geregeld over de huur van zowel bedrijfsruimte als woonruimte.

Koster CS kan u adviseren bij het aangaan van contracten met uw handelspartners (opdrachtgevers/opdrachtnemers, leveranciers/afnemers, etc.). En als de relatie onverhoopt spaak loopt, adviseren wij u graag over de te nemen stappen (opzegging, ontbinding, schadevergoeding). Ook voeren wij geregeld incassoprocedures, al dan niet met beslagmaatregelen.

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Aarzel niet en schakel in een zo vroeg mogelijk stadium hulp in. Wacht niet tot de dagvaarding op de mat valt.
Steeds meer strafzaken worden afgedaan zonder dat er een rechter aan te pas komt. Bij een aantal veel voorkomende strafbare feiten, legt het OM straf op in de vorm van een strafbeschikking

Gebruik maken van een advocaat arbeidsrecht in Zaanstad.

Heeft u een zakelijk juridisch geschil of conflict en bent u op zoek naar goede advocatuur? Informeer dan eens naar de diensten van Koster CS, dat u met gedegen juridisch advies bijstaat. Koster CS voorziet u van praktisch juridisch advies waarmee u verder kunt. Indien nodig wordt er voor u een stevige strijd gevoerd in de rechtszaal. Ook in de particuliere sferen staat Koster CS u bij met juridische adviezen. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingen of alimentaties. Een goede advocaat arbeidsrecht Zaanstad vindt u dan ook bij Koster CS dat altijd een oplossing voor u vindt.

Een gedegen arbeidsrecht advocatenkantoor in de regio Zaanstad.

Ook in de particuliere sferen verleent Koster CS met enige regelmaat juridisch advies. Juridische conflicten omtrent alimentatie, gezag en verdeling worden op een professionele wijze voor u opgelost. Dit alles met uw wensen en behoeften als uitgangspunt. Een advocaat arbeidsrecht Zaanstad voor uw persoonlijke kwesties vindt u dan ook bij Koster CS. Dat procedeert en adviseert ook regelmatig over bedrijfs- en woonruimtes die gehuurd worden. U kunt een professionele begeleiding verwachten bij zowel het aangaan als het beëindigen van contracten. Conflicten en onduidelijkheden blijven op deze manier achterwege.

Gebruik maken van een advocaat arbeidsrecht Zaanstad

Voor vele facetten in het recht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw juridische belang als advocaat arbeidsrecht Zaanstad!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.