Juridisch nieuws

Afwikkeling van een nalatenschap door een vereffenaar

Onder meer als een erfenis door een of meer van de erfgenamen onder voorrecht van boedelbeschrijving (‘benificiair’) is aanvaard, kan de rechtbank op verzoek van een erfgenaam of een andere belanghebbende een vereffenaar benoemen. Ook als het de erfgenamen of de eventuele executeur maar niet lukt de nalatenschap af te

Lees verder »

De Beklamel-norm

Als de bestuurder van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij weet of moet begrijpen, dat de rechtspersoon de transactie niet binnen redelijke termijn kan nakomen en dat de rechtspersoon de schuldeiser ook geen verhaal zal kunnen bieden voor de door die

Lees verder »

indexering van alimentatie per 1 januari 2018

Jaarlijks wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2018 vastgesteld op 1,5%. De betalende partij is verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met het indexeringspercentage, tenzij indexering door de rechter of bij overeenkomst is uitgesloten. Vraagt u zich af of door

Lees verder »

Nieuwe regering pakt knelpunten WWZ aan

De nieuwe regering belooft een aantal knelpunten van de WWZ aan te pakken. Volgens de WWZ is sprake van een redelijke grond voor ontslag als aan alle vereisten van een specifieke ontslaggrond is voldaan. Een stapeling van onvoldragen ontslaggronden levert geen redelijke grond voor ontslag op. Dat betekent dat ook

Lees verder »

Opschortingsrechten

Een opschortingsrecht is de bevoegdheid van een debiteur om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat zijn crediteur voldoet aan een opeisbare vordering die de debiteur op hem heeft. Als de ene partij niet presteert, kan de andere partij de nakoming zijn deel van de overeenkomst uitstellen. Wie

Lees verder »

Vechtscheiding

Geregeld wordt er in de media gesproken over zogeheten vechtscheidingen en de al dan niet vermeende toename daarvan. Niet elke scheiding die enigszins tumultueus verloopt, is meteen als vechtscheiding te kwalificeren. Het is normaal dat er rondom de echtscheiding conflicten zijn; het is immers een ingrijpende gebeurtenis en er spelen

Lees verder »

Aansprakelijkheid voor dieren

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. De bezitter is meestal de eigenaar van het dier. Wordt het dier in de uitoefening van een bedrijf gebruikt dan rust de aansprakelijkheid op degene die het bedrijf uitoefent. Heeft u bijvoorbeeld een paard op de

Lees verder »

Het nulurencontract

Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer een niet nader bepaald aantal uren per week zal werken. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep van de werkgever. Er is dan sprake van een zogenaamd nulurencontract, nulurenovereenkomst of oproepovereenkomst. Tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hoeft

Lees verder »

De beperkte gemeenschap van goederen

Wie dit jaar (2017) trouwt zonder bij de notaris langs te gaan om huwelijkse voorwaarden te maken, huwt nog automatisch in gemeenschap van goederen. Hij/zij wordt met het ja-woord mede rechthebbende van alles wat zijn/haar echtgenoot/echtgenote heeft, maar kan ook aangesproken worden voor de schulden van de ander. Wie zo

Lees verder »