Juridisch nieuws

Oneerlijk beding en een hennepplantage

Ymere heeft op 25 februari 2015 een woning verhuurd aan gedaagde. Op 3 oktober 2016 is door de politie in die woning een hennepkwekerij aangetroffen met 560 planten. Diezelfde dag is op last van de burgemeester de woning gesloten tot 1 maart 2017. Ymere en gedaagde komen overeen dat de

Lees verder »

ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie

Voor werkgevers is het vaak een moeizaam verhaal om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te laten ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Dat komt met name doordat een verstoring “ernstig en duurzaam” moet zijn, voordat het tot een ontbinding komt. “Duurzaam” wil zeggen, dat de verstoring al langere tijd voortduurt. Bovendien

Lees verder »

Werkelijke proceskostenveroordeling in familiezaken

Wanneer een partij een rechtszaak verliest, kan de rechter die partij veroordelen in de proceskosten van de wederpartij. De hoogte van de proceskostenveroordeling is op voorhand te berekenen; de bedragen staan vast en hebben geen directe relatie met de werkelijk gemaakte proceskosten. In veruit de meeste familierechtelijke zaken wordt de

Lees verder »

Consumentenkoop 2017

Wanneer je als consument (en dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een roerende zaak koopt, in een winkel of bij een webshop, dan is dat een consumentenkoop. In het geval van consumentenkoop gelden extra regels ter bescherming van de koper. Bij elke koop geldt dat de

Lees verder »

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee het ene een erf (het dienende erf) ten bate van het heersende erf is bezwaard. De eigenaar van het dienende erf moet bijvoorbeeld dulden dat de buurman over zijn grond loopt of dat de buurman eroverheen rijdt om diens eigen erf te bereiken of

Lees verder »

Ontbinden overeenkomst ondeugdelijke parketvloer

Koper, een particulier, koopt een parketvloer en laat die leggen door verkoper. Toen de vloer (grotendeels) was gelegd, uitte koper zijn ongenoegen over het resultaat. De vloer voldeed niet aan de verwachtingen. Beide partijen en de door hen ingeschakelde deskundigen waren het erover eens dat de vloer niet overal even

Lees verder »

Bevoegdheid tot beëindigen kredietovereenkomst

Mag er altijd gebruik worden gemaakt van een bevoegdheid tot beëindigen van een kredietovereenkomst? X is eigenaresse van een aantal appartementen die zij verhuurt. Voor de financiering van haar eigen woonhuis gaat zij naar de bank. De bank verstrekt haar een hypothecaire lening. Op het woonhuis wordt het recht van

Lees verder »

Einde automatische gemeenschap van goederen bij huwelijk

Als je trouwt zonder eerst huwelijkse voorwaarden te laten opmaken, ontstaat er bij de huwelijksvoltrekking een gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtelieden gemeenschappelijk worden. En ook alles wat zij tijdens het huwelijk aan bezittingen verwerven of aan schulden krijgen, wordt vanzelf gemeenschappelijk. Maar

Lees verder »

Minderheidsaandeelhouder in de knel

Een of meer aandeelhouders die alleen of samen ten minste een honderdste deel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen hebben, kunnen het bestuur van de vennootschap schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen om de bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering vragen. In de statuten kan het vereiste

Lees verder »