Kinderalimentatie 2015: Klopt het bedrag dat u ontvangt of betaalt nog?

Op 09 oktober 2015 heeft de Hoge Raad de prejudiciële vragen beantwoord die het Gerechtshof in Den Haag had voorgelegd.
De vraag die de gemoederen behoorlijk bezighield was of het kindgebonden budget in mindering dient te strekken op de behoefte van het minderjarige kind, dan wel bij de draagkracht van de ouder moet worden opgeteld die het kindgebonden budget ontvangt.
De Expertgroep Alimentatienormen adviseerde eerder dat het kindgebonden budget in mindering diende te strekken op de behoefte van het minderjarige kind. In enkele gevallen leidde deze berekening tot het resultaat dat de alimentatieplichtige ouder geen kinderalimentatie meer hoefde te betalen.
Waar de ene rechter het rapport van De Expertgroep Alimentatienormen volgde en inderdaad het kindgebonden budget van de behoefte afhaalde, deed de andere rechter dat juist weer niet. Dit leidde tot veel rechtsonzekerheid.
De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan deze onzekerheid en heeft bepaald dat het kindgebonden budget in zijn geheel (dus inclusief alleenstaande ouderkop) bij de draagkracht van degene die het kindgebonden budget ontvangt moet worden opgeteld en derhalve niet in mindering hoort te strekken op de behoefte van het minderjarige kind.
Wilt u weten of het bedrag dat u aan kinderalimentatie in 2015 ontvangt of betaalt nog in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven, neemt u dan contact op met Esther Kuhl of Thijs Kroese.