constatering van gebreken

Klaag tijdig na constatering van gebreken

Wanneer na aankoop van een product, een huis of na verrichte diensten blijkt dat er aan hetgeen is geleverd een gebrek kleeft, dient de koper tijdig (“binnen bekwame tijd”) te klagen. Klaagt men te laat dan bestaat het risico dat rechten zijn verspeeld. Succesvol schade verhalen is er dan niet meer bij. Ook kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden en zal een nakomingsvordering stranden.

De klachttermijn loopt vanaf het moment dat de koper het gebrek heeft ontdekt. Er is geen vaste termijn waarbinnen na ontdekking moet worden geklaagd. Zo kan er nog onderzoek nodig zijn om te achterhalen of er wel daadwerkelijk sprake is van een gebrek waarvoor de verkoper / dienstverlener aansprakelijk is. Per geval verschilt wanneer uiterlijk een klacht moet zijn geuit; het is een subjectieve toets. Wel is het zo dat voor bepaalde zaken een klachttermijn is opgenomen in de wet of overeenkomst. Zo dient een consumentkoper de verkoper in beginsel binnen twee maanden op de hoogte te brengen van een gebrek.

Klagen kan vormvrij gebeuren, dus ook mondeling. Het nadeel van alleen mondeling een klacht uiten, is dat het nadien moeilijk te bewijzen is. In een gerechtelijke procedure dient de koper te bewijzen dat tijdig is geklaagd als verkoper aangeeft dat dit niet zo is. Het heeft dan ook de sterke voorkeur om klachten (al dan niet na mondelinge uiting) schriftelijk vast te leggen.

Hebt u klachten over een aankoop of over geleverde diensten? Neemt u dan contact op met de advocaten van Koster CS.

Laatste update april 2021