Kleine lettertjes en dekking op de (auto)verzekeringspolis

Bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kunt u als consument terecht met een klacht over een financieel product, zoals een schadeverzekering. Zij beoordelen uw klacht, bemiddelen tussen u en de wederpartij en beslechten het geschil middels een bindend advies.

 

Op 13 december jl. behandelde de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een geschil tussen een consument, wiens auto is gestolen, en een verzekeraar, die weigert de (vermogens)schade te vergoeden (vindplaats: KIFID, 13-12-2016, nr. 2016-614).

 

In januari 2014 koopt de consument een auto voor € 69.141,– en stopt er € 12.000,– aan upgrades in. Hij sluit een allriskverzekering af. Nog geen maand later volgt een poging tot diefstal, waarbij het slot aan de linker voordeur wordt beschadigd. Op advies van de verzekeraar en de autodealer is het slot gerepareerd. Deze schade is vergoed. Begin mei 2014 wordt de auto gestolen en doet de consument een beroep op zijn allriskverzekering. De reactie van de verzekeraar liegt er niet om. Zij weigert uit te keren, omdat de auto niet is voorzien van een klasse 2, maar van een klasse 1 alarmsysteem.

 

De consument klaagt bij het Kifid en vordert uitkering. Hij heeft immers een allriskverzekering afgesloten die dekkend is bij diefstal. Ook de verzekeraar wist dat de consument zijn auto tegen diefstal wenste te verzekeren. Er is echter een clausule op het polisblad waarin staat dat de auto voor dekking onder de polis bij diefstal moet zijn voorzien van een alarmsysteem klasse 2. De consument voert onder meer aan dat hij het polisblad niet geheel heeft gelezen en dat hij ook niet de afzonderlijke bladzijden voor gelezen heeft ondertekend.

 

Het bindende advies van de Commissie is in het nadeel van de consument. De verzekeraar had niet hoeven te controleren of de auto van de consument onder de dekking viel. Het was aan de consument zelf om het polisblad goed te lezen en na te gaan of (het alarmsysteem van) zijn auto voldoet aan de gestelde eisen.

 

Vergeefs probeert de consument met verwijzing naar de Hoge Raad (HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 120) de clausule buiten werking te stellen. Indien de consument had kunnen aantonen dat het ontbreken van het vereiste alarm de diefstal niet in de weg had gestaan, in die zin dat het alarm niet zou zijn afgegaan, dan was er hoogstwaarschijnlijk wel dekking op de polis. Echter, in deze zaak was het niet bekend op welke wijze de auto is ontvreemd en dus niet zeker of het vereiste alarmsysteem zou zijn geactiveerd.

 

Het had de consument veel ellende bespaard wanneer hij wist aan welke eisen het alarmsysteem moest voldoen. Dan had hij bij aanschaf van de auto een beter alarmsysteem kunnen kiezen, of een allriskverzekering kunnen afsluiten bij een andere verzekeraar die minder strenge regels hanteert. Wilt u meer weten over de kleine lettertjes en dekking op de (auto)verzekeringspolis? Of hoe u een soortgelijke casus kan voor komen? Neem dan contact op met Mr. Jaap van Beijsterveldt.