Moet een stiefouder alimentatie betalen als sprake is van co-ouderschap?

Wij hebben onlangs met succes geprocedeerd over deze vraag. De casus was als volgt. Een man en een vrouw zijn gescheiden en vervolgens beiden hertrouwd. De omgangsregeling ten aanzien van de zoon van partijen is recent gewijzigd in een volledig co-ouderschapsregeling: de ene week verblijft de zoon bij de vader en de andere week bij de moeder. De zoon heeft formeel het ‘hoofdverblijf’ bij de moeder en staat dus ook bij de moeder ingeschreven.
Ter discussie stond vervolgens de vraag of beide nieuwe partners alimentatie moeten betalen of alleen de nieuwe partner van de moeder. De wet zegt dat stiefouders alleen onderhoudsplichtig zijn als het kind ‘tot het gezin van de stiefouder behoort’.
De vader betoogde dat zijn nieuwe partner niet onderhoudsplichtig was, omdat de zoon niet tot zijn gezin behoort. Hij wees daarbij op de formele hoofdverblijfplaats van de zoon bij de moeder. De moeder betoogde dat dit slechts een formaliteit was en dat de zoon onderdeel uitmaakt van zowel van haar gezin als van het gezin van de vader, nu er sprake was van co-ouderschap.
De rechter stelde de moeder in het gelijk. Niet de formele hoofdverblijfplaats maar de feitelijke gang van zaken is doorslaggevend, aldus de rechtbank. Feitelijk verblijft de zoon evenveel bij de man als bij de vrouw, zodat hij onderdeel uitmaakt van beide gezinnen.
Wanneer moet een stiefouder alimentatie betalen? Wilt u hier nog meer over weten? Neem contact op met Esther Kuhl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *