Dwangsommen

Dwangsommen zijn een effectief middel om ervoor te zorgen dat een wederpartij daadwerkelijk doet wat de rechter heeft bepaald. De rechter kan een (rechts)persoon veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval niet wordt voldaan aan de hoofdveroordeling als die hoofdveroordeling tenminste een verplichting inhoudt om iets te doen of iets na te laten.…

Lees verder!

Vergoedingsrechten

Als er tijdens het huwelijk schenkingen of erfenissen onder uitsluitingsclausule worden verkregen, kunnen vergoedingsrechten ontstaan wanneer dat geld bijvoorbeeld wordt besteed aan de aanschaf of een verbouwing van de gemeenschappelijke woning of aan aflossing van gezamenlijke hypotheekschuld. Voor 1 januari 2012 gold de nominaliteitsleer, zodat (behoudens andersluidende afspraken) een aldus geïnvesteerde euro bij echtscheiding nominaal…

Lees verder!

Ontbinden van een (huur)koopovereenkomst

Let goed op bij het opschorten van betalingen en vervolgens ontbinden van een (huur)koopovereenkomst. Als de opschorting en ontbinding op onjuiste gronden hebben plaatsgevonden, dan kunnen de kosten oplopen. Zo blijkt ook weer uit een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch.   X (huur)koopt van Y een rupsgraafmachine voor bijna € 178.000,–. De (huur)koopsom zou door…

Lees verder!

Strafrechtelijke beslagen

De politie kan om verschillende redenen goederen in beslag nemen. Vooruitlopend op ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen kan er bijvoorbeeld conservatoir beslag worden gelegd op waardevolle zaken, zoals auto’s, boten, geld en onroerend goed. Vooral het in beslag nemen van contant geld is de laatste tijd schering en inslag. Zelfs relatief kleine contante bedragen neemt…

Lees verder!