ontbinden overeenkomst

Ontbinden van een (huur)koopovereenkomst

Let goed op bij het opschorten van betalingen en vervolgens ontbinden van een (huur)koopovereenkomst. Als de opschorting en ontbinding op onjuiste gronden hebben plaatsgevonden, dan kunnen de kosten oplopen. Zo blijkt ook weer uit een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch.

X (huur)koopt van Y een rupsgraafmachine voor bijna € 178.000,–. De (huur)koopsom zou door X worden betaald middels overboeking van eenmalig € 25.000,– en het restant in 60 gelijke termijnen. Na volledige betaling wordt de machine eigendom van X.

Na de 13e termijnbetaling staakt X haar betalingen. De reden daarvoor is dat X van mening is dat de machine onvoldoende functioneert, althans niet geschikt is voor het doel waarvoor X de machine heeft aangeschaft.

In de procedures bij de rechtbank en het hof is het X niet gelukt om aan te tonen dat de machine dermate gebrekkig is dat die niet aan de overeenkomst beantwoordt. De consequentie is dat X is veroordeeld tot afgifte van de machine aan Y, tot betaling van de maandelijkse termijnen gedurende de periode dat de machine bij X heeft gestaan en tot betaling van de proceskosten.

Dit arrest herinnert eraan om goed voor ogen te houden wat partijen van elkaar mogen verwachten (welke eigenschappen moet de machine hebben?), hoe de bewijslast is verdeeld (wie dient wat te bewijzen?) en welke stappen moeten worden ondernomen voorafgaand aan een procedure (ingebrekestelling, aansprakelijkstelling, expertiserapportage noodzakelijk?).

Hebt u een (dreigend) geschil met betrekking tot de aankoop van werktuigen of machines? Neemt u dan contact op met een van de advocaten van Koster CS.

Laatste update april 2021