ontbinding arbeidsovereenkomst

ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie

Voor werkgevers is het vaak een moeizaam verhaal om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te laten ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Dat komt met name doordat een verstoring “ernstig en duurzaam” moet zijn, voordat het tot een ontbinding komt. “Duurzaam” wil zeggen, dat de verstoring al langere tijd voortduurt. Bovendien wordt meestal van de werkgever verwacht dat hij al het mogelijke heeft gedaan om de arbeidsrelatie te herstellen, bijvoorbeeld door samen met de werknemer een mediationtraject te volgen.

Recent heeft de kantonrechter in Amsterdam over deze materie een interessant vonnis gewezen. Volgens de Amsterdamse kantonrechter kan duurzaamheid van de verstoring in de arbeidsrelatie op twee manieren aannemelijk worden gemaakt: ofwel de verstoring is al langere tijd aanwezig, of – en deze laatste optie is interessant voor werkgevers – er heeft zich recent een zeer ernstige verstoring voorgedaan, waardoor de relatie niet meer zal kunnen worden hersteld. In het geval waarover de Amsterdamse kantonrechter moest beslissen, had de verstoring in de arbeidsrelatie maar enkele weken geduurd. De kantonrechter ontbond desondanks de arbeidsovereenkomst, omdat door escalatie in de samenwerking herstel van die samenwerking niet meer was te verwachten. Daarbij speelde overigens een rol, dat de werknemer volgens de kantonrechter niet inzag dat zijn houding en gedrag niet overeenkwamen met wat de werkgever wenselijk vond.

Wel kende de kantonrechter de werknemer ondanks het korte dienstverband (minder dan een jaar) de werknemer een schadevergoeding toe van € 10.000,–, omdat de werkgever de werknemer hangende de ontbindingsprocedure op non-actief had gesteld. De kantonrechter was van oordeel dat de werkgever de belangen van de werknemer daarmee had geschaad.

Voor alle facetten van het arbeidsrecht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal, maar voordat we dat punt bereiken willen wij altijd eerst preventief aan de slag en kunnen wij als mediator de zaak al afhandelen. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw arbeidsrechtelijke belang!

Laatste update april 2021