Huurachterstand

Ontruiming van woonruimte vanwege een huurachterstand

Het is een doorn in het oog van vele verhuurders: Huurders die niet, niet volledig of niet tijdig de huur betalen. Aangezien verhuurders financiële schade lijden als huurders niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, proberen zij vaak van zulke in hun ogen lastige huurders af te komen.

Om woonruimte te mogen ontruimen, is een vonnis nodig. In de regel wijst een rechter een zogenaamde ontruimingsvordering toe als er een huurachterstand is van minimaal drie maanden. Echter, de rechter zal de vordering niet altijd toewijzen. Als er sprake is van bijzondere (persoonlijke/medische) omstandigheden bij de huurder, kan de rechter de vordering toch afwijzen. Wel wordt de huurder veelal veroordeeld tot betaling van de huurachterstand en de (gefixeerde) proceskosten.

Ook bij een huurder die een grote huurachterstand heeft en waarbij het evident lijkt dat de rechter de ontruiming zal toewijzen, kan de verhuurder worden geconfronteerd met steekhoudende verweren. Zoals in alle huurzaken, is dossieropbouw van groot belang om goed beslagen ten ijs te komen. Daarbij is een deugdelijk dossier nodig om op voorhand de proceskansen adequaat in te schatten en de strategie te bepalen.

Hebt u een probleem met een huurder en wilt u advies over de te nemen stappen? Neemt u dan contact op met een van onze huurrecht advocaten.

Laatste update januari 2021