Ontslagprocedure via het UWV: recht op vrije advocaatkeuze

In de polisvoorwaarden van de meeste rechtsbijstandverzekeringen zijn nagenoeg altijd beperkende bepalingen opgenomen voor wat betreft de dekking van de kosten van een door de verzekerde zelf gekozen advocaat. In 2013 besliste het Hof van Justitie al, dat in geval van een “gerechtelijke of administratieve procedure” de verzekerde het recht heeft om zelf een externe advocaat in de arm te nemen, op kosten van de verzekeraar. De inhoud van de polisvoorwaarden is in dat geval dus niet van belang.

Vervolgens was de vraag of de ontslagprocedure via het UWV beschouwd moest worden als een “gerechtelijke of administratieve procedure”. Rechtsbijstandsverzekeraars vonden van niet en weigerden dus externe advocaatkosten aan hun verzekerden te vergoeden.

Ook over deze kwestie is geprocedeerd ten overstaan van het Hof van Justitie. Het standpunt van rechtsbijstandsverzekeraars blijkt onjuist. Ruim een week geleden heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de UWV-procedure wel degelijk onder het begrip “gerechtelijke of administratieve procedure” valt. Ook werknemers wiens werkgever een ontslagprocedure via het UWV opstart, hebben dus het recht een externe advocaat in de arm te nemen, op kosten van hun rechtsbijstandsverzekeraar.

Voor alle facetten van het arbeidsrecht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal, maar voordat we dat punt bereiken willen wij altijd eerst preventief aan de slag en kunnen wij als mediator de zaak al afhandelen. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw arbeidsrechtelijke belang!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *