ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen de echtelieden / geregistreerd partners automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die zij krijgen of adopteren. En de man wordt automatisch de wettelijke vader, ook als hij niet de biologische vader is. Komt pas na de geboorte een huwelijk of geregistreerd partnerschap tot stand, dan krijgt de man het ouderlijk gezag als hij het kind erkent.

Zijn de ouders niet getrouwd en hebben zij geen geregistreerd partnerschap dan heeft alleen de (meerderjarige) biologische moeder het gezag. Om gezamenlijk gezag te bewerkstelligen, zal een daartoe strekkend verzoek bij de rechtbank ingediend moeten worden. Daaraan voorafgaand moet de vader (of de duomoeder) het kind erkennen.

Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind, bijvoorbeeld omdat de ouders zijn overleden, dan is er sprake van voogdij over het kind.

Ook bij gezagskwesties kunt u een beroep doen op de familierechtspecialisten van Koster cs advocaten.

Laatste update april 2021